Fotografi av Jessica Linde

Jessica Linde

Studievägledare

Studievägledning

Min uppgift är inte att ge råd, utan att vara en neutral samtalspartner som hjälper dig att reflektera så att du slutligen har ett bra underlag för dina beslut. Jag fungerar som ditt bollplank i alla slags frågor rörande dina studier.

I vägledningssamtalet kan du bland annat få hjälp med:

  • Information och vägledning om program och kurser
  • Studieplanering och individuella studieplaner
  • Reflektion kring studier och yrkesval
  • Frågor rörande studiemotivation och studietekniker

Studievägledaren har tystnadsplikt!

Om du vill boka tid för ett vägledningssamtal vänligen använd länken nedan:

Länk till tidsbokning

Studievägledare för följande program och kurser:

Utbildningsprogram

  • Experimental and Industrial Biomedicine
  • Masters Programme in Experimental and Medical Biosciences
  • Masterprogrammet i Genetisk vägledning
  • Specialistsjuksköterskeprogrammen

Organisation