Presentation

Jag arbetar som alumniansvarig och ansvarar för att bibehålla relationen med våra före detta studenter, våra alumner, i Sverige och internationellt. Utöver det arbetar jag som administrativt stöd internt till Kommunikations- och marknadsavdelningen. Jag ingår också i webbansvariggruppen och arbetar med Universitetsförvaltningens webbsidor.