Uppdrag

  • Enhetschef för Algebra, geometri och diskret matematik vid avdelningen för Matematik och tillämpad matematik
  • Huvudstudierektor för Matematiska institutionen
  • Studierektor för Matematik och tillämpad matematik

Undervisning

  • Civilingenjörer, högskoleingenjörer, ämneslärare

CV

  • Fil dr i matematik, 2000