Uppdrag

  • Huvudstudierektor för Matematiska institutionen (MAI)
  • Studierektor för Algebra, geometri och diskret matematik (ALGD) och Analys och didaktik (ANDI)

Undervisning

  • Civilingenjörer, högskoleingenjörer, ämneslärare

CV

  • Fil dr i matematik, 2000

Publikationer

Organisation