Algebra, geometri och diskret matematik (ALGD)

Avdelningen består av ett tjugotal lärare, forskare och doktorander. Vår forskning är inriktad mot en rad olika ämnesområden såsom algebra, geometri, topologi, dynamiska system, kombinatorik och grafteori.

Kurser i matematik är ett centralt inslag i många utbildningsprogram vid LiU och vår undervisning omfattar ett brett spektrum av kurser från grundläggande till avancerad nivå.

Forskning

Forskarutbildning

Skolsamverkan

Kontakter vid avdelningen för Algebra, geometri och diskret matematik (ALGD)

Adress

Besöksadress

Matematiska institutionen, Hus B, ingång 21-25, Campus Valla

Postadress

Linköpings universitet
Matematiska institutionen
581 83 Linköping

Seminarier

Nya publikationer

2024

Vitalij Tjatyrko (2024) On s-compact Hattori spaces APPLIED GENERAL TOPOLOGY, Vol. 25 Vidare till DOI
Joakim Arnlind (2024) Noncommutative Riemannian geometry of Kronecker algebras Journal of Geometry and Physics, Vol. 199, Artikel 105145 Vidare till DOI
Carl Johan Casselgren, Fikre B. Petros, Samuel A. Fufa (2024) Extending partial edge colorings of Cartesian products of graphs Discussiones Mathematicae. Graph Theory Vidare till DOI
Alfredo Miguel Ordinola, Evren Özarslan, Ruiliang Bai, Magnus Herberthson (2024) Limitations and generalizations of the first order kinetics reaction expression for modeling diffusion-driven exchange: Implications on NMR exchange measurements Journal of Chemical Physics, Vol. 160, Artikel 084701 Vidare till DOI
Carl Johan Casselgren, Mesfin Masre (2024) Extremal values on the general degree-eccentricity index of trees of fixed maximum degree AUSTRALASIAN JOURNAL OF COMBINATORICS, Vol. 88, s. 212-220
S. Allen Broughton, Antonio F. Costa, Milagros Izquierdo (2024) One dimensional equisymmetric strata in moduli space with genus 1 quotient surfaces Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Serie A. Matemáticas, Vol. 118, Artikel 21 Vidare till DOI

2023

Vitalij Tjatyrko, Alexandre Karassev (2023) On (Strongly) (Θ-)Discrete Homogeneous Spaces Mathematica Slovaca, Vol. 73, s. 1587-1596 Vidare till DOI
Carl Johan Casselgren (2023) Brooks' theorem with forbidden colors Journal of Graph Theory Vidare till DOI
Axel Tiger Norkvist (2023) The Noncommutative Geometry of Real Calculi
Jonathan Nilsson (2023) Simple ����(V)-modules which are free over an abelian subalgebra Forum mathematicum, Vol. 35 Vidare till DOI

Relaterat innehåll