Algebra, geometri och diskret matematik (ALGD)

Avdelningen består av ett tjugotal lärare, forskare och doktorander. Vår forskning är inriktad mot en rad olika ämnesområden såsom algebra, geometri, topologi, dynamiska system, kombinatorik och grafteori.

Kurser i matematik är ett centralt inslag i många utbildningsprogram vid LiU och vår undervisning omfattar ett brett spektrum av kurser från grundläggande till avancerad nivå.

Forskning

Forskarutbildning

Skolsamverkan

Kontakter vid avdelningen för Algebra, geometri och diskret matematik (ALGD)

Adress

Besöksadress

Matematiska institutionen, Hus B, ingång 21-25, Campus Valla

Postadress

Linköpings universitet
Matematiska institutionen
581 83 Linköping

Seminarier

Nya publikationer

2024

S. Allen Broughton, Antonio F. Costa, Milagros Izquierdo (2024) One dimensional equisymmetric strata in moduli space with genus 1 quotient surfaces Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Serie A. Matemáticas, Vol. 118, Artikel 21 Vidare till DOI

2023

Vitalij Tjatyrko, Alexandre Karassev (2023) On (Strongly) (Θ-)Discrete Homogeneous Spaces Mathematica Slovaca, Vol. 73, s. 1587-1596 Vidare till DOI
Carl Johan Casselgren (2023) Brooks' theorem with forbidden colors Journal of Graph Theory Vidare till DOI
Axel Tiger Norkvist (2023) The Noncommutative Geometry of Real Calculi
Jonathan Nilsson (2023) Simple ����(V)-modules which are free over an abelian subalgebra Forum mathematicum Vidare till DOI
Kwalombota Ilwale (2023) Noncommutative Riemannian Geometry of Twisted Derivations
Vitalij Tjatyrko, Alexandre Karassev (2023) Discrete homogeneity and ends of manifolds Topology and its Applications, Vol. 336, Artikel 108614 Vidare till DOI
Armen Asratian, Carl Johan Casselgren, Petros A. Petrosyan (2023) Decomposing graphs into interval colorable subgraphs and no-wait multi-stage schedules Discrete Applied Mathematics, Vol. 335, s. 25-35 Vidare till DOI
Axel Hultman, Vincent Umutabazi (2023) Boolean Complexes of Involutions Annals of Combinatorics, Vol. 27, s. 129-147 Vidare till DOI
Deneb Boito, Magnus Herberthson, Tom Dela Haije, Ida Blystad, Evren Özarslan (2023) Diffusivity-limited q-space trajectory imaging Magnetic Resonance Letters, Vol. 3, s. 187-196 Vidare till DOI

Relaterat innehåll