Algebra, geometri och diskret matematik (ALGD)

Avdelningen består av ett tjugotal lärare, forskare och doktorander. Vår forskning är inriktad mot en rad olika ämnesområden såsom algebra, geometri, topologi, dynamiska system, kombinatorik och grafteori.

Kurser i matematik är ett centralt inslag i många utbildningsprogram vid LiU och vår undervisning omfattar ett brett spektrum av kurser från grundläggande till avancerad nivå.

Forskning

Forskarutbildning

Skolsamverkan

Kontakter vid avdelningen för Algebra, geometri och diskret matematik (ALGD)

Adress

Besöksadress

Matematiska institutionen, Hus B, ingång 21-25, Campus Valla

Postadress

Linköpings universitet
Matematiska institutionen
581 83 Linköping

Seminarier

Nya publikationer

2023

2022

Relaterat innehåll