Universitetslektor i nationalekonomi

Jag är en makroekonom som forskar inom ekonomisk tillväxt, hållbar utveckling, arbetsmarknad och finansiell ekonomi. Just nu sysslar jag med empirisk behavioral finance tillsammans med forskare från Uppsala universitet och USA. Jag har även pågående projekt om hållbar utveckling tillsammans med andra.

Akademiska meriter

  • Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet, disputation 1998, fil. dr. i nationalekonomi 2002. 
  • Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Princeton University. Mastersexamen i Public Affairs med inriktningen “Economics and Public Policy”, 1990. 
  • Uppsala universitet. Fil. kand. i nationalekonomi, statskunskap och statistik, 1987. 
 

Publikationer

Publikationer