Fotografi av Joar Svanvik

Joar Svanvik


Vi gör studier av fusion mellan tumörceller och makrofager vid spridning av cancer, vid Transplantationcentrum i Göteborg. Vi studerar ”check point inhibitors” vid behandling av levercancer samt tumörer som överförts från organdonator till recipient.

Presentation

Nyheter

Publikationer

2020

Ivan Shabo, Joar Svanvik, Annelie Lindström, Tanguy Lechertier, Sara Trabulo, James Hulit, Tim Sparey, John Pawelek (2020) Roles of cell fusion, hybridization and polyploid cell formation in cancer metastasis World Journal of Clinical Oncology, Vol. 11 Vidare till DOI

2016

M. Felldin, J. Ekberg, D. Polanska‐Tamborek, U. Hansson, M. Sender, M. Rizell, Joar Svanvik, J. Mölne (2016) Donor monoclonal gammopathy may cause lymphoproliferative disorders in solid organ transplant recipients American Journal of Transplantation, Vol. 16, s. 2676-2683 Vidare till DOI

2014

Ivan Shabo, Hans Olsson, Rihab Elkarim, Xiao-Feng Sun, Joar Svanvik (2014) Macrophage Infiltration in Tumor Stroma is Related to Tumor Cell Expression of CD163 in Colorectal Cancer Cancer Microenvironment, Vol. 7, s. 61-69 Vidare till DOI
Maria Eldh, Roger Olofsson Bagge, Cecilia Lässer, Joar Svanvik, Margareta Sjöstrand, Jan Mattsson, Per Lindnér, Dong-Sic Choi, Yong Song Gho, Jan Lötvall (2014) MicroRNA in exosomes isolated directly from the liver circulation in patients with metastatic uveal melanoma BMC Cancer, Vol. 14, s. 1-10 Vidare till DOI

2013

Ivan Shabo, Hans Olsson, Olle Stål, Joar Svanvik (2013) Breast Cancer Expression of DAP12 is Associated With Skeletal and Liver Metastases and Poor Survival Clinical Breast Cancer, Vol. 13, s. 371-377 Vidare till DOI

Nyheter

Organisation