Presentation

Som kontaktbibliotekarie är jag ett stöd, en resurs och en samarbetspartner för studenter och anställda vid avdelningarna för logopedi och fysioterapi. Det innebär att jag  undervisar i informationssökning och relaterade ämnen.
Jag kan också handleda och bistå vid specifika frågor, till exempel inom bibliotekets Boka en bibliotekarie-verksamhet, samt tillgodose behov av litteratur som uppstår inom forskning och studier.