Koordinator för Lika Villkor


Jag arbetar som HR-specialist vid HR-avdelningen på Universitetsförvaltningen och har ett övergripande ansvar för LiU:s Lika Villkorsarbete.

På Lika Villkor arbetar vi operativt och strategiskt för jämställdhet och jämlikhet, för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund samt för att motverka diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, exkludering och kränkande särbehandling gentemot både anställda och studenter vid LiU.