Fotografi av Johan Klarbring

Johan Klarbring

Postdoktor

Jag forskar inom teoretisk materialvetenskap där jag utvecklar och använder teoretiska beräkningsmetoder för att studera komplexa material. Jag använder metoder som utgår från en kvantmekanisk beskrivning av ett materials elektronstruktur, så kallade förstaprincips-, eller ”ab initio”, metoder. För att göra realistiska förutsägningar om hur ett material beter sig med hjälp av sådana metoder krävs ofta storskaliga superdatorberäkningar.

Jag applicerar främst dessa metoder på energimaterial. Här ingår lovande material för tillämpningar inom bränsleceller, batterier, solceller och termoelektrik.

Ett huvudfokus i min forskning är att kombinera kvantmekaniska beräkningsmetoder och statistisk fysik för att studera extremt oharmoniska och dynamiskt oordnade fasta material, där jag undersöka fasstabilitet och elektroniska egenskaper. Jag studerar även jon- och värmeledning i fasta material.

Publikationslista på Google Scholar:

https://scholar.google.se/citations?user=TP9OGRYAAAAJ&hl=sv&oi=ao

Publikationer

2024

Kunpot Mopoung, Weihua Ning, Muyi Zhang, Fuxiang Ji, Kingshuk Mukhuti, Hans Engelkamp, Peter C. M. Christianen, Utkarsh Singh, Johan Klarbring, Sergey Simak, Igor Abrikosov, Feng Gao, Irina Buyanova, Weimin Chen, Yuttapoom Puttisong (2024) Understanding Antiferromagnetic Coupling in Lead-Free Halide Double Perovskite Semiconductors The Journal of Physical Chemistry C, Vol. 128, s. 5313-5320 Vidare till DOI
Florian Knoop, Nina Shulumba, Aloïs Castellano, J.P. Alvarinhas Batista, Roberta Farris, Matthieu J. Verstraete, Matthew Heine, David Broido, Dennis S. Kim, Johan Klarbring, Igor A. Abrikosov, Sergei I. Simak, Olle Hellman (2024) TDEP:Temperature Dependent Effective Potentials Journal of Open Source Software, Vol. 9, Artikel 6150 Vidare till DOI
Fanglong Yuan, Giulia Folpini, Tianjun Liu, Utkarsh Singh, Antonella Treglia, Jia Wei Melvin Lim, Johan Klarbring, Sergey Simak, Igor Abrikosov, Tze Chien Sum, Annamaria Petrozza, Feng Gao (2024) Bright and stable near-infrared lead-free perovskite light-emitting diodes Nature Photonics Vidare till DOI

2023

William J. Baldwin, Xia Liang, Johan Klarbring, Milos Dubajic, David Dell Angelo, Christopher Sutton, Claudia Caddeo, Samuel D. Stranks, Alessandro Mattoni, Aron Walsh, Gabor Csanyi (2023) Dynamic Local Structure in Caesium Lead Iodide: Spatial Correlation and Transient Domains Small Vidare till DOI
Xia Liang, Johan Klarbring, William J. Baldwin, Zhenzhu Li, Gabor Csanyi, Aron Walsh (2023) Structural Dynamics Descriptors for Metal Halide Perovskites The Journal of Physical Chemistry C, Vol. 127, s. 19141-19151 Vidare till DOI

Nyheter