Jag forskar inom teoretisk materialvetenskap där jag utvecklar och använder teoretiska beräkningsmetoder för att studera komplexa material. Jag använder metoder som utgår från en kvantmekanisk beskrivning av ett materials elektronstruktur, så kallade förstaprincips-, eller ”ab initio”, metoder. För att göra realistiska förutsägningar om hur ett material beter sig med hjälp av sådana metoder krävs ofta storskaliga superdatorberäkningar.

Jag applicerar främst dessa metoder på energimaterial. Här ingår lovande material för tillämpningar inom bränsleceller, batterier, solceller och termoelektrik.

Ett huvudfokus i min forskning är att kombinera kvantmekaniska beräkningsmetoder och statistisk fysik för att studera extremt oharmoniska och dynamiskt oordnade fasta material, där jag undersöka fasstabilitet och elektroniska egenskaper. Jag studerar även jon- och värmeledning i fasta material.

Publikationslista på Google Scholar:

https://scholar.google.se/citations?user=TP9OGRYAAAAJ&hl=sv&oi=ao

Publikationer

2023

Nyheter