Teoretisk fysik (TEOFY)

Forskningen inom avdelningen för teoretisk fysik är inriktad på
teoretisk materialvetenskap, nanovetenskap, elektromagnetisk modellering, och icke-linjär fysik.

Vi vill analysera och förklara befintliga experimentella observationer, göra en systematik från den genererade kunskapen, och använda kunskapen för nya prognoser. Foto Monica Westman

Helt kort vill vi genom teoretisk fysik få förståelse för naturen. I vår forskning använder vi grundläggande principer och grundläggande begrepp för att utveckla matematiska modeller som sedan studeras med hjälp av analytiska och numeriska metoder. Det huvudsakliga målet för en teoretisk studie är att analysera och förklara befintliga experimentella observationer, att göra en systematik från den genererade kunskapen, och att använda kunskapen för nya upptäckter.
Numera är fältet för teoretisk fysik bred. Vi hanterar vetenskapliga utmaningar i allt från förståelse av universum till elementarpartiklar och kvantinformation. I vår grupp ligger fokus på kondenserade materiens teori. Vi studerar material, med tanke på grundläggande och tillämpade frågor, allt från beteendet hos materia vid extrema kompressioner, relevant t.ex. för förståelsen av struktur och egenskaper av jordens kärna, till tillämpningar av teoretiska verktyg i kunskapsbaserad materialdesign.

Länk till DiVA-databasen med gruppens samlade artiklar.

Forskning vid avdelningen Teoretisk fysik

Forskarutbildning

Mer om vår forskning

LiU-teoretiker beräknar egenskaperna hos nya ultra-okomprimerbara, hårda och supraledande material

Det finns en enormt och växande efterfrågan på material som kan stå emot extrema förhållanden, särskilt avancerade hårda och högledande material.

brott i diamanten förorsakad av det nya materialet vilket visar att det är av åtminstone samma styrka

LiU:s teoretiska fysiker med och upptäcker superhårt material som kan utmana diamanter

Forskare vid avdelningen för teoretisk fysik på Linköpings universitet har, tillsammans med kollegor på universiteten i Bayreuth och Edinburgh, upptäckt material som är nästan okrossbart.

Rebecca Böhme.

Tre lovande LiU-forskare delar på 53 miljoner från ERC

Europeiska forskningsrådet har beviljat tre forskare vid LiU Starting grants som går till lovande forskare för att etablera en egen forskargrupp. Deras forskning handlar om cancerbehandling, materialutveckling och sorg.

Kontakta oss

Medarbetare

Tillbaka till IFM