Teoretisk fysik (TEOFY)

Forskningen inom avdelningen för teoretisk fysik är inriktad på
teoretisk materialvetenskap, nanovetenskap, elektromagnetisk modellering, och icke-linjär fysik.

Vår forskning

Avdelningschef

Medarbetare