Fotografi av Johanna Nählinder

Johanna Nählinder

Koordinator

Bibliotekets roll är att stödja sina användare. Jag koordinerar bibliotekets arbete som rör forskare och forskning. Jag informerar och undervisar om tjänster som underlättar forskningsvardagen.

Forskningsstödskoordinator

Mitt uppdrag är att samordna det stöd biblioteket erbjuder forskare genom hela forskningsprocessen och på olika sätt hjälpa forskare, exempelvis ge råd om hur de kan hitta rätt tidskrift att publicera sig i och om hur de med enkla medel kan sprida sin forskning. Alla LiU-forskare är välkomna att höra av sig frågor.

Var är det bra att publicera sig?

Alla tidskrifter är inte bra tidskrifter att publicera sig i. Hur man publicerar sig strategiskt, hur man kan tänka vid val av tidskrift är frågor jag brinner för och gärna delar med mig av. Jag är med och tar fram program som forskare själva kan använda sig av för att välja tidskrift för publicering.

Testa LiU Journal Inspiration!

Hur kan jag påverka att att min forskning blir läst (och citerad)?

Forskningsprocessen är inte avslutad i och med publiceringen. Genom att se till att publikationslistan på DiVA alltid är uppdaterad och att alla artiklar som går att parallellpublicera på DiVA finns där blir man synligare som forskare. Det är idag mycket viktigt att själv vara aktiv i att sprida sin forskning. Jag vet hur man kan göra det på ett enkelt och tidseffektivt sätt och jag kommer gärna ut och pratar om det.

Vilken hjälp kan framtidens bibliotek erbjuda framtidens forskare?

Publiceringsvärlden är i ständig förändring. Nya affärsmodeller, ny lagstiftning och nya verktyg som underlättar genom forskningsprocessen kommer ständigt.
Mitt jobb är att hålla mig ajour med det som händer inom området och förmedla det till kollegor både utanför och innanför universitetsbiblioteket, bland annat genom Twitter (johnaLiUB).

Tidigare arbete och akademiska meriter

Jag arbetade som universitetslektor fram till 2017. I min tidigare forskning fokuserade jag på innovationer i offentlig sektor. Sådan innovationsforskning behövs för att möta framtidens utmaningar. Länge utgick forskare och praktiker från att innovationer nästan enbart utvecklades inom industrin. Idag vet vi att det inte är så. Innovationer utvecklas även i tjänstesektorn och de utvecklas inom offentlig sektor, men de ser lite annorlunda ut.

Se även mina profiler på:

Google scholar
ORCID
ResearchGate

Akademiska meriter

  • Docent i industriell ekonomi med inriktning mot industriell organisation 2018
  • Filosofie doktorsexamen 2007

Publikationer