Fotografi av John Rebel

John Rebel

Controller

Controller med inriktning mot planering, uppföljning och bokslut.

Presentation

Controller med inriktning mot planering, uppföljning och bokslut.

  • Samordnar budget och bokslutsarbete
  • Kontaktperson för IFM i ekonomiska frågor
  • Lokal administratör för Raindance, felavhjälpning och fördelning av ärenden
  • Upprättar och underhåller ekonomisk attestordning
  • Bevakar att ekonomiska regelverk efterlevs
  • Behjälplig i redovisningsfrågor
  • Löpande redovisning