Publikationer

Korta fakta

  • Initiavtivatagare till och organisatör av, tillsammans med Bo H Lindberg, det internationella forskarsymposiet Verfassung und Verfassungskultur in der frühen Neuzeit, i Linköping år 2000.
  • Initiativtagare till, och ansvarig för, studentutbytesavtalen för avdelningen Rätt och rättsfilosofi 1994-2003.
  • Initiativtagare till, och ansvarig för, tyska utbyteslärares undervisning vid avdelningen 1994-2003.
  • Initivativtagare till, och ansvarig för, internetundervisningen 1994-2003.
  • Medlem i projekteringsgruppen till Linköpings slotts- och domkyrkomuseum 1998-2000.

Organisation