Johan Wessén

Universitetsadjunkt

Mina intresseområden finns inom avtalsrätt, fastighetsrätt, europeiskt rättstänkande (juridisk dogmatiks filosofiska och historiska grunder).

Publikationer

2006

Johan Wessén (2006) Om samvetsfrihet och de s. k. frihetsrättigheterna Författning och författningskultur i tidig ny tid: essäer, s. 150-194

2002

Johan Wessén (2002) Allmänna rättsgrundsatser, svensk juridisk dogmatiks heta gröt Vänbok till Hans Stenberg: i anledning av 70-årsdagen den 20 november 2002, s. 149-161

Korta fakta

  • Initiavtivatagare till och organisatör av, tillsammans med Bo H Lindberg, det internationella forskarsymposiet Verfassung und Verfassungskultur in der frühen Neuzeit, i Linköping år 2000.
  • Initiativtagare till, och ansvarig för, studentutbytesavtalen för avdelningen Rätt och rättsfilosofi 1994-2003.
  • Initiativtagare till, och ansvarig för, tyska utbyteslärares undervisning vid avdelningen 1994-2003.
  • Initivativtagare till, och ansvarig för, internetundervisningen 1994-2003.
  • Medlem i projekteringsgruppen till Linköpings slotts- och domkyrkomuseum 1998-2000.

Organisation