Beslut under osäkerhet på finansiella marknader

Majoriteten av alla beslut vi fattar i vår vardag är påverkade av osäkerhet och detta är i allra högsta grad realiteten för aktörer på finansiella marknader. För företag kan det handla om att förstå och hantera risker från osäkerhet i valutakurser eller att kostnadseffektivt och med god riskkontroll förvalta pensionskapital. För dessa, ofta, komplexa frågeställningar spelar matematiska modeller en fundamental roll för att såväl skapa förståelse om osäkerheten som för att möjliggöra bra beslut.

Finansiella marknader har en central roll i den globala ekonomin, vilket tydliggjorts inte minst i perioder av stor osäkerhet, såsom under kreditkrisen omkring år 2008. Okunskap om finansiella marknaders funktionssätt och speciellt brister i finansiell riskhantering är betydande anledningar till många finansiella kriser och de negativa samhällskonsekvenser som dessa medför. Att bidra till en bättre förståelse kring dessa samhällsviktiga områden är en drivkraft i min roll som forskare och lärare. (Se mer om min forskning på min engelska sida.)

Min bakgrund

Jag innehar en teknologie doktorsexamen från Produktionsekonomi vid LiU och har gästforskat vid bland annat Chicago Booth School of Business. Jag är civilingenjör i Industriell ekonomi och har också en magisterexamen i nationalekonomi, båda från LiU.

Visa/dölj innehåll

Utmärkelser

  • Best student paper award vid XV Conference on Computational Management Science, 2018.
  • Nominerad av teknologerna vid I-sektionen till LinTeks pris Gyllene Moroten för Bästa Pedagog, 2016.

Undervisning (kursansvarig*)

  • Finansiell riskhantering TPPE32*
  • Finansiell värderingsmetodik TPPE53*
  • Finansiella marknader och instrument TPPE29
  • Portföljförvaltning TPPE33
  • Handledare för examensarbeten

Publikationer i urval

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Forskarkollegor inom finans
Visa/dölj innehåll

Min avdelning på LiU
Visa/dölj innehåll