Produktionsekonomi (PEK)

Produktionsekonomi är en avdelning vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Avdelningen bedriver utbildning och forskning kopplad till resurshushållning inom produktion och optimeringsapplikationer inom finans.

Aktuellt Visa/dölj innehåll

18 november 2022

Disputation i industriell ekonomi med inriktning mot produktionsekonomi: Pontus Söderbäck

kl. 13.15 – 17.00 ACAS, A-huset, Campus Valla

Utbildning i produktionsekonomi Visa/dölj innehåll

Vid Avdelningen för produktionsekonomi ges kurser inom flera civilingenjörsprogram, främst Industriell ekonomi och Maskinteknik, samt på det internationella masterprogrammet Industrial Engineering and Management. Avdelningen erbjuder ett antal grundkurser i till exempel produktionsekonomi, ekonomisk analys och corporate finance. Vår avdelning ansvarar även för två masterprofiler, produktionsledning och finans, på programmet Industriell ekonomi vilket tillsammans innefattar drygt tio kurser på avancerad nivå. Utöver detta handleder och examinerar vi ett flertal examensarbeten varje år.

Utbildningsprogrammen

Forskning i produktionsekonomi Visa/dölj innehåll

Produktionsekonomi är ett tvärvetenskapligt ingenjörsämne, som omfattar hushållning av resurser inom olika slags verksamhetstyper. Ämnet fokuserar på problemställningar i gränslandet mellan ekonomi och ingenjörsvetenskap, vilket medför att forskningen bygger på tillämpning av matematiska metoder från ingenjörsvetenskaperna på frågeställningar inom management, på såväl strategisk, taktisk och operativ nivå.

Publikationer Visa/dölj innehåll

2022

Kontakt Visa/dölj innehåll

Medarbetare Visa/dölj innehåll

Vill du jobba hos oss på produktionsekonomi? Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll