Produktionsekonomi (PEK)

Produktionsekonomi är en avdelning vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Avdelningen bedriver utbildning och forskning kopplad till resurshushållning inom produktion och optimeringsapplikationer inom finans.

Aktuellt

Bild på en vinstkurva

Flera IEI-forskare på Research.com-listan

Materialvetenskap och företagsekonomi är två forskningsområden som ligger som etta i Sverige på Research.com-listans ranking. Båda områdena är starka inom Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI).

Fem LiU-projekt finns med på 2023 års IVA-lista.

Forskningen på IEI håller hög standard

Stanford University har nyligen släppt en uppdaterad lista över de två procent mest citerade forskarna globalt, och det är glädjande att notera att återigen finns flera framstående forskare från IEI representerade på listan.

Två studenter presenterar sitt ämne.

Studenterna mötte verkligheten

Forskaren Helene Lidestam gillar att drilla sina studenter i verkliga fall. Riktiga företag är på plats när studenterna redovisar sina projekt om att samma produkt kan kosta olika beroende på till exempel när den utnyttjas.

Utbildning i produktionsekonomi

Vid Avdelningen för produktionsekonomi ges kurser inom flera civilingenjörsprogram, främst Industriell ekonomi och Maskinteknik, samt på det internationella masterprogrammet Industrial Engineering and Management. Avdelningen erbjuder ett antal grundkurser i till exempel produktionsekonomi, ekonomisk analys och corporate finance. Vår avdelning ansvarar även för två masterprofiler, produktionsledning och finans, på programmet Industriell ekonomi vilket tillsammans innefattar drygt tio kurser på avancerad nivå. Utöver detta handleder och examinerar vi ett flertal examensarbeten varje år.

Utbildningsprogrammen

Masterprofiler

Forskning i produktionsekonomi

Produktionsekonomi är ett tvärvetenskapligt ingenjörsämne, som omfattar hushållning av resurser inom olika slags verksamhetstyper. Ämnet fokuserar på problemställningar i gränslandet mellan ekonomi och ingenjörsvetenskap, vilket medför att forskningen bygger på tillämpning av matematiska metoder från ingenjörsvetenskaperna på frågeställningar inom management, på såväl strategisk, taktisk och operativ nivå.

Publikationer

2024

Weihua Liu, Yuenan Cao, Jiahe Hou, Yang Cheng, Hing Kai Chan, Ou Tang (2024) Green procurement or green supply? A meta-analysis of their impacts on firm sustainability performance International Journal of Logistics Vidare till DOI
Elena Farahbakhsh Touli, Hoang Nguyen, Olha Bodnar (2024) Monitoring the Dynamic Networks of Stock Returns with an Application to the Swedish Stock Market Computational Economics Vidare till DOI
Junyi Lin, Mohamed M. Naim, Ou Tang (2024) In-house or outsourcing? The impact of remanufacturing strategies on the dynamics of component remanufacturing systems under lifecycle demand and returns European Journal of Operational Research, Vol. 315, s. 965-979 Vidare till DOI
Kailing Li, Naiming Xie, Ou Tang (2024) Data-driven degradation trajectory prediction and online knee point identification of battery in electric vehicles Engineering Failure Analysis, Vol. 159, Artikel 108154 Vidare till DOI
Hongfei Cheng, Yuxin Li, Yaling Pang, Jing Zhao, Kui Fu (2024) Can digital transformation change a firm's green innovation strategy? Evidence from China's heavily polluting industries Heliyon, Vol. 10, Artikel e24676 Vidare till DOI

Kontakt

Medarbetare

Organisation