Produktionsekonomi (PEK)

Produktionsekonomi är en avdelning vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Avdelningen bedriver utbildning och forskning kopplad till resurshushållning inom produktion och optimeringsapplikationer inom finans.

Aktuellt

Fem LiU-projekt finns med på 2023 års IVA-lista.

Forskningen på IEI håller hög standard

Stanford University har nyligen släppt en uppdaterad lista över de två procent mest citerade forskarna globalt, och det är glädjande att notera att återigen finns flera framstående forskare från IEI representerade på listan.

Två studenter presenterar sitt ämne.

Studenterna mötte verkligheten

Forskaren Helene Lidestam gillar att drilla sina studenter i verkliga fall. Riktiga företag är på plats när studenterna redovisar sina projekt om att samma produkt kan kosta olika beroende på till exempel när den utnyttjas.

En figur på en bild.

Fem LiU-projekt på IVA:s 100-lista

Fem forskningsprojekt från Linköpings universitet finns med på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens, IVA, 100-lista. Årets lista lyfter fram forskning inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap.

Utbildning i produktionsekonomi

Vid Avdelningen för produktionsekonomi ges kurser inom flera civilingenjörsprogram, främst Industriell ekonomi och Maskinteknik, samt på det internationella masterprogrammet Industrial Engineering and Management. Avdelningen erbjuder ett antal grundkurser i till exempel produktionsekonomi, ekonomisk analys och corporate finance. Vår avdelning ansvarar även för två masterprofiler, produktionsledning och finans, på programmet Industriell ekonomi vilket tillsammans innefattar drygt tio kurser på avancerad nivå. Utöver detta handleder och examinerar vi ett flertal examensarbeten varje år.

Utbildningsprogrammen

Masterprofiler

Forskning i produktionsekonomi

Produktionsekonomi är ett tvärvetenskapligt ingenjörsämne, som omfattar hushållning av resurser inom olika slags verksamhetstyper. Ämnet fokuserar på problemställningar i gränslandet mellan ekonomi och ingenjörsvetenskap, vilket medför att forskningen bygger på tillämpning av matematiska metoder från ingenjörsvetenskaperna på frågeställningar inom management, på såväl strategisk, taktisk och operativ nivå.

Publikationer

2024

Hoang Nguyen, Par Osterholm (2024) A note on the dynamic effects of supply and demand shocks in the crude oil market Applied Economics Letters Vidare till DOI
Hoang Nguyen, Pär Österholm (2024) A note on the dynamic effects of supply and demand shocks in the crude oil market Applied Economics Letters, s. 1-7 Vidare till DOI
Eva-Lena Eriksson, Helene Lidestam, Lena Winslott Hiselius (2024) Att lyckas med införande av utspridda skolstartstider - minska reseefterfrågan i rusningstid
Xiaoyu Yan, Weihua Liu, Ou Tang, Jiahe Hou (2024) When will an overconfident entrant in the two-sided market do more good than harm? International Journal of Production Economics, Vol. 267, Artikel 109093 Vidare till DOI

2023

Eva-Lena Eriksson, Lena Winslott Hiselius, Helene Lidestam (2023) Measures reducing travel by public transport during peak hours 2022 Conference Proceedings Transport Research Arena, s. 3609-3616 Vidare till DOI

Kontakt

Medarbetare

Vill du jobba hos oss på produktionsekonomi?

LiU som arbetsplats