Produktionsekonomi (PEK)

Produktionsekonomi är en avdelning vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Avdelningen bedriver utbildning och forskning kopplad till resurshushållning inom produktion och optimeringsapplikationer inom finans.

AktuelltVisa/dölj innehåll

Utbildning i produktionsekonomiVisa/dölj innehåll

Vid Avdelningen för produktionsekonomi ges kurser inom flera civilingenjörsprogram, främst Industriell ekonomi och Maskinteknik, samt på det internationella masterprogrammet Industrial Engineering and Management. Avdelningen erbjuder ett antal grundkurser i till exempel produktionsekonomi, ekonomisk analys och corporate finance. Vår avdelning ansvarar även för två masterprofiler, produktionsledning och finans, på programmet Industriell ekonomi vilket tillsammans innefattar drygt tio kurser på avancerad nivå. Utöver detta handleder och examinerar vi ett flertal examensarbeten varje år.

Utbildningsprogrammen

Forskning i produktionsekonomiVisa/dölj innehåll

Produktionsekonomi är ett tvärvetenskapligt ingenjörsämne, som omfattar hushållning av resurser inom olika slags verksamhetstyper. Ämnet fokuserar på problemställningar i gränslandet mellan ekonomi och ingenjörsvetenskap, vilket medför att forskningen bygger på tillämpning av matematiska metoder från ingenjörsvetenskaperna på frågeställningar inom management, på såväl strategisk, taktisk och operativ nivå.

PublikationerVisa/dölj innehåll

2022

2021

ForskarutbildningVisa/dölj innehåll

KontaktVisa/dölj innehåll

MedarbetareVisa/dölj innehåll

Vill du jobba hos oss på produktionsekonomi?Visa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll