Produktionsekonomi (PEK)

Produktionsekonomi är en avdelning vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Avdelningen bedriver utbildning och forskning kopplad till resurshushållning inom produktion och optimeringsapplikationer inom finans.

Utbildning i produktionsekonomi

Vid Avdelningen för produktionsekonomi ges kurser inom flera civilingenjörsprogram, främst Industriell ekonomi och Maskinteknik, samt på det internationella masterprogrammet Industrial Engineering and Management. Avdelningen erbjuder ett antal grundkurser i till exempel produktionsekonomi, ekonomisk analys och corporate finance. Vår avdelning ansvarar även för två masterprofiler, produktionsledning och finans, på programmet Industriell ekonomi vilket tillsammans innefattar drygt tio kurser på avancerad nivå. Utöver detta handleder och examinerar vi ett flertal examensarbeten varje år.

Forskning i produktionsekonomi

Produktionsekonomi är ett tvärvetenskapligt ingenjörsämne, som omfattar hushållning av resurser inom olika slags verksamhetstyper. Ämnet fokuserar på problemställningar i gränslandet mellan ekonomi och ingenjörsvetenskap, vilket medför att forskningen bygger på tillämpning av matematiska metoder från ingenjörsvetenskaperna på frågeställningar inom management, på såväl strategisk, taktisk och operativ nivå.
 

Forskargrupper
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Adress
Visa/dölj innehåll

Postadress

Linköpings universitet

Avdelningen för produktionsekonomi
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
581 83 Linköping

Besöksadress

Avdelningen för produktionsekonomi

Infart 1, Hans Meijers väg
A-huset, ingång 13-15, Campus Valla, Linköping

Medarbetare
Visa/dölj innehåll

Om institutionen
Visa/dölj innehåll