Administratör på läkarprogrammet

Mina arbetsuppgifter

 • Generell administration som rör terminen
 • Kontakt med studenter och föreläsare
 • Administrativt stöd till terminsansvarig
 • Schemaläggning
 • Tentamensadministration
 • Resultatrapportering i Ladok
 • Rapportering i Retendo
 • Administrera terminens hemsida
 • Administrera kursrummet på LISAM
 • Skriva och publicera nyhetsbrev
 • Administrera Polopoly
 • Agera allmänt IT-stöd åt kollegor