Jörgen Eklund

Gästprofessor

Publikationer

2022

Ulrika Harlin, Anna Williamsson, Jörgen Eklund, Martina Berglund (2022) Dialogverktyget Work Balance i praktiken: En lärande utvärdering för hållbart arbete
Agneta Halvarsson Lundqvist, Jörgen Eklund, Olof Hjelm (2022) Grön omställning i svenska tillverkningsföretag: En interaktiv förstudie av omställningsprogram för små och medelstora företag

2020

Martina Berglund, Anette Karltun, Jörgen Eklund, Johan Karltun (2020) HTO - a concept of humans, technology and organisation in interaction

2019

Jörgen Eklund (2019) Observation Methods in the Context of Interactive Research PROCEEDINGS OF THE 20TH CONGRESS OF THE INTERNATIONAL ERGONOMICS ASSOCIATION (IEA 2018), VOL VII: ERGONOMICS IN DESIGN, DESIGN FOR ALL, ACTIVITY THEORIES FOR WORK ANALYSIS AND DESIGN, AFFECTIVE DESIGN, s. 1845-1849 Vidare till DOI

2016

Pernilla Lindskog, Annika Vanje, Asa Tornkvist, Jörgen Eklund (2016) Sustainable Lean in psychiatry? Assessment through socio-technical principles International Journal of Quality and Service Sciences, Vol. 8, s. 53-71 Vidare till DOI