Avdelningen för pedagogik och sociologi (APS)

Arbetslivet innebär både glädje och utmaningar för många människor. Vid avdelningen för pedagogik och sociologi utbildar vi framtidens personalvetare men även personer som med fördjupade kunskaper inom pedagogik och sociologi kan ta sig an framtida arbets(livs)- och samhällsfrågor. Vår forskning bidrar med kunskaper om de betingelser och förutsättningar, t ex lärande, innovationsförmåga, ledarskap, jämställdhet, arbetsförhållanden, hälsa, mm som bidrar till ett hållbart arbete och arbetsliv. 

Forskningsmiljö och forskningscentrum

Forskningsprojekt

Man i kostym går i en skog.

GROWL: Grön omställning i arbetslivet

För att nå klimatmålen behöver arbetslivet ställa om. Detta forskningsprogram fokuserar på människorna, organisationerna och politiken runt grön omställning inom industri och skogsnäring.

En sjuksköterskestudent tränar på att ta ett prov på en patientdocka.

Nya innovativa former för kompetensförsörjning inom offentlig sektor – exemplet Magnetmodellen

Magnetmodellen kan beskrivas som en managementidé för att råda bot på personalbrist där tanken är att ett sjukhus likt en "magnet" kan dra till sig, dvs. attrahera, rekrytera och sedan behålla personal även vid arbetskraftsbrist.

En sjuksköteskestudent tar ett prov på en patient.

Nya former för verksamhetsförlagd utbildning inom hälso- och sjukvård

Den verksamhetsförlagda utbildningen är en central arena för lärande och professionsutveckling inom hälso- och sjukvårdsutbildningarna. Flera utmaningar kan identifieras där VFU och framtidens hälso- och sjukvård behöver mötas.

Äldre kvinna sitter ensam i sitt kök, Hon tittar ut genom fönstret och håller en mobiltelefon i sin hand.

Covid19 och stödsamtal med äldre

Syftet med studien är att undersöka hur äldre personer i stödsamtal med volontärer hanterar praktiska, emotionella och existentiella aspekter av utbrottet av Covid19 i Sverige och vilken hjälp de ges för att hantera social isolering.

En robot som håller en handduk åt en äldre man.

Robotar i arbetslivet

I två forskningsprojekt undersöker vi hur relationer mellan människor och robotar görs meningsfulla och vilken betydelse det får för vårdpersonalens arbetsliv och arbetsmiljö.

Figurer i trä och i olika färger

En inkluderande arbetsmarknad?

Ökade krav i arbetslivet har resulterat i att allt fler människor har hamnat utanför den reguljära arbetsmarknaden. Detta forskningsprojekt undersöker Arbetsförmedlingens insatser för arbetssökande med funktionshinder.

Utbildning

Human Resources, HR, kandidatprogram, 180 hp

Personalen är organisationens viktigaste resurs. Att förstå hur människor och organisationer fungerar och kan utvecklas är vad HR-programmet handlar om. Utbildningen erbjuder dig kurser för att möta arbetslivets framtida behov.

Human Resources, HR, masterprogram, 120 hp

HR-mastern är för dig som vill arbeta förändringsinriktat och ledningsnära med strategiskt HR-arbete. I din framtida yrkesroll kan du stödja individer, arbetsgrupper och organisationer att utvecklas och förändras.

Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 hp

Kursens syfte är att den studerande ska förvärva förståelse för individuella och sociala processer utifrån en integration av pedagogiska, psykologiska och sociologiska perspektiv. I beteendevetenskap ingår ämnena pedagogik, psykologi och sociologi...

Forskarutbildning

Nya publikationer

2024

Helene Degerman, Andreas Wallo (2024) Conceptualising learning from resilient performance: A scoping literature review Applied Ergonomics, Vol. 115, s. 104165- Vidare till DOI

2023

Jason Martin, Andreas Wallo, Ida Gremyr, Malin Wiger, Ewa Braf, Ulf Melin, Mattias Elg (2023) Närhet på distans: En guide för ledarskap på distans med stöd av digitala arbetssätt
Lisa Ferm (2023) Sociologys future and perspective An interview with junior sociologists Sociologisk forskning, Vol. 60, s. 125-139
Carl Cassegard, Karl Malmqvist, Christian Ståhl (2023) Toward a resonant society: An interview with Hartmut Rosa Sociologisk forskning, Vol. 60, s. 177-195 Vidare till DOI
Lisa Ferm, Andreas Wallo, Cathrine Reineholm, Daniel Lundqvist (2023) Defender, Disturber or Driver? The ideal-typical professional identities of HR practitioners Personnel review Vidare till DOI
Marcus Persson, Christian Ståhl (2023) Sociologisk Forskning ger ut sin 60:e årgång! Sociologisk forskning, Vol. 60, s. 121-123 Vidare till DOI
Poul Poder, Marcus Persson (2023) Populism's four driving emotions, and how to cultivate emotions supporting democracy: An interview with Eva Illouz Sociologisk forskning, Vol. 60, s. 161-176 Vidare till DOI
Viktor Vesterberg (2023) Innebörden av självständighet bör förtydligas Universitetsläraren, Vol. 5, s. 44-44
Per Andersson, Hedvig Skonhoft Johannesen, Johanna Köpsén, Arnt Louw (2023) Editorial: The journal turns thirteen Nordic Journal of Vocational Education and Training, Vol. 13, s. iii-v Vidare till DOI
Karin Wastesson, Anna Fogelberg Eriksson, Maria Gustavsson (2023) First-line managers experience of their role and gender in elderly care Studies in Continuing Education Vidare till DOI
Thomas Kallemose, Jeanette Wassar Kirk, Elin Karlsson, Ida Seing, Nina Thórný Stefánsdóttir, Karsten Vrangbæk, Ove Andersen, Per Nilsen (2023) Political trust in the handling of the COVID-19 pandemic: a survey in Denmark and Sweden BMC Global and Public Health, Vol. 1 Vidare till DOI
Yun Ladegaard, Janne Skakon, Vita Ligaya Dalgaard, Christian Ståhl, Soren Therkil Slot Thomsen, Bo Netterstrom (2023) Employees with mental disorders seeking support from the workers compensation system - experiences from Denmark Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, Vol. 75, s. 1361-1377 Vidare till DOI
Per Nilsen, Ida Seing, Mandeep Sekhon, Thomas Kallemose, Tine Tjørnhøj-Thomsen, Nina Thórný Stefánsdóttir, Karsten Vrangbæk, Ove Andersen, Jeanette Wassar Kirk (2023) Acceptability of restrictions in the COVID-19 pandemic: a population-based survey in Denmark and Sweden Frontiers In Public Health, Vol. 11, Artikel 988882 Vidare till DOI
Emma Brulin, Ulrik Lidwall, Ida Seing, Anna Nyberg, Bodil Landstad, Malin Sjöström, Fredrik Bååthe, Per Nilsen (2023) Healthcare in distress: A survey of mental health problems and the role of gender among nurses and physicians in Sweden Journal of Affective Disorders, Vol. 339, s. 104-110 Vidare till DOI
Daniel Lundqvist, Andreas Wallo (2023) Leadership and Employee Well-Being and Work Performance when Working from Home: A Systematic Literature Review Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology, Vol. 8, s. 1-9 Vidare till DOI

Kontakt

Medarbetare

Konferens

Organisation