Avdelningen för pedagogik och sociologi (APS)

Arbetslivet innebär både glädje och utmaningar för många människor. Vid avdelningen för pedagogik och sociologi utbildar vi framtidens personalvetare men även personer som med fördjupade kunskaper inom pedagogik och sociologi kan ta sig an framtida arbets(livs)- och samhällsfrågor. Vår forskning bidrar med kunskaper om de betingelser och förutsättningar, t ex lärande, innovationsförmåga, ledarskap, jämställdhet, arbetsförhållanden, hälsa, mm som bidrar till ett hållbart arbete och arbetsliv. 

KontaktVisa/dölj innehåll

Louise Svensson är avdelningschef för APS. Maria Gustavsson är forskningsledare. Gun Sparrhoff är studierektor för pedagogik, Marcus Persson är studierektor för sociologi, Ulrik Lögdlund är studierektor för Ledning och strategiskt personalarbete och Ann-Charlotte Bivall är studierektor för Beteendevetenskaplig grundkurs. Peter Nilsson är programansvarig för kandidat- och masterprogram i Human Resources.

ForskningsprojektVisa/dölj innehåll

UtbildningVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll

MedarbetareVisa/dölj innehåll