Avdelningen för pedagogik och sociologi (APS)

Arbetslivet innebär både glädje och utmaningar för många människor. Vid avdelningen för pedagogik och sociologi utbildar vi framtidens personalvetare men även personer som med fördjupade kunskaper inom pedagogik och sociologi kan ta sig an framtida arbets(livs)- och samhällsfrågor. Vår forskning bidrar med kunskaper om de betingelser och förutsättningar, t ex lärande, innovationsförmåga, ledarskap, jämställdhet, arbetsförhållanden, hälsa, mm som bidrar till ett hållbart arbete och arbetsliv. 

Forskningsmiljö och forskningscentrum Visa/dölj innehåll

Forskningsprojekt Visa/dölj innehåll

Utbildning Visa/dölj innehåll

Forskarutbildning Visa/dölj innehåll

Nya publikationer Visa/dölj innehåll

2022

Kontakt Visa/dölj innehåll

Medarbetare Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll