Avdelningen för pedagogik och sociologi (APS)

Arbetslivet innebär både glädje och utmaningar för många människor. Vid avdelningen för pedagogik och sociologi utbildar vi framtidens personalvetare men även personer som med fördjupade kunskaper inom pedagogik och sociologi kan ta sig an framtida arbets(livs)- och samhällsfrågor. Vår forskning bidrar med kunskaper om de betingelser och förutsättningar, t ex lärande, innovationsförmåga, ledarskap, jämställdhet, arbetsförhållanden, hälsa, mm som bidrar till ett hållbart arbete och arbetsliv. 

Forskningsmiljö och forskningscentrum

Forskningsprojekt

Man i kostym går i en skog.

GROWL: Grön omställning i arbetslivet

För att nå klimatmålen behöver arbetslivet ställa om. Detta forskningsprogram fokuserar på människorna, organisationerna och politiken runt grön omställning inom industri och skogsnäring.

En sjuksköterskestudent tränar på att ta ett prov på en patientdocka.

Nya innovativa former för kompetensförsörjning inom offentlig sektor – exemplet Magnetmodellen

Magnetmodellen kan beskrivas som en managementidé för att råda bot på personalbrist där tanken är att ett sjukhus likt en "magnet" kan dra till sig, dvs. attrahera, rekrytera och sedan behålla personal även vid arbetskraftsbrist.

En sjuksköteskestudent tar ett prov på en patient.

Nya former för verksamhetsförlagd utbildning inom hälso- och sjukvård

Den verksamhetsförlagda utbildningen är en central arena för lärande och professionsutveckling inom hälso- och sjukvårdsutbildningarna. Flera utmaningar kan identifieras där VFU och framtidens hälso- och sjukvård behöver mötas.

Äldre kvinna sitter ensam i sitt kök, Hon tittar ut genom fönstret och håller en mobiltelefon i sin hand.

Covid19 och stödsamtal med äldre

Syftet med studien är att undersöka hur äldre personer i stödsamtal med volontärer hanterar praktiska, emotionella och existentiella aspekter av utbrottet av Covid19 i Sverige och vilken hjälp de ges för att hantera social isolering.

En robot som håller en handduk åt en äldre man.

Robotar i arbetslivet

I två forskningsprojekt undersöker vi hur relationer mellan människor och robotar görs meningsfulla och vilken betydelse det får för vårdpersonalens arbetsliv och arbetsmiljö.

Figurer i trä och i olika färger

En inkluderande arbetsmarknad?

Ökade krav i arbetslivet har resulterat i att allt fler människor har hamnat utanför den reguljära arbetsmarknaden. Detta forskningsprojekt undersöker Arbetsförmedlingens insatser för arbetssökande med funktionshinder.

Utbildning

Human Resources, HR, kandidatprogram, 180 hp

Personalen är organisationens viktigaste resurs. Att förstå hur människor och organisationer fungerar och kan utvecklas är vad HR-programmet handlar om. Utbildningen erbjuder dig kurser för att möta arbetslivets framtida behov.

Human Resources, HR, masterprogram, 120 hp

HR-mastern är för dig som vill arbeta förändringsinriktat och ledningsnära med strategiskt HR-arbete. I din framtida yrkesroll kan du stödja individer, arbetsgrupper och organisationer att utvecklas och förändras.

Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 hp

Är du intresserad av människors beteende och vill lära dig mer hur vi fungerar både som individer och i grupp? På kursen läser du sociologi, pedagogik och psykologi, en kombination som gör att du får en fördjupad förståelse för människors beteende.

Forskarutbildning

Nya publikationer

2024

Marcus Persson, Christian Ståhl (2024) Sociologiska samtal behövs! Sociologisk forskning, Vol. 61, s. 3-5 Vidare till DOI
Christian Ståhl (2024) Institutionalizing suspicion: Tracing the decline of the Swedish sickness insurance system in the 2000's International Journal of Sociology Vidare till DOI
Andreas Wallo, Jason Martin, Mattias Elg, Ulrika Harlin, Ida Gremyr, Nina Bozic, Katrin Skagert, Anna Williamsson (2024) Charting the path to a sustainable, competitive and green industry in an era of rapid change: proposing a research agenda Cogent Business & Management, Vol. 11 Vidare till DOI
Jason Martin, Per-Erik Ellström, Andreas Wallo, Mattias Elg (2024) Bridging the policy-practice gap: a dual challenge of organizational learning Learning Organization Vidare till DOI
Cathrine Reineholm, Daniel Lundqvist, Andreas Wallo (2024) Change competence: An integrative literature review Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, s. 1-16 Vidare till DOI
Marcus Persson, Elin Thunman, Clara Iversen, David Redmalm (2024) Robotic misinformation in dementia care: Emotions as sense-making resources in residents' encounters with robot animals Frontiers in Sociology, Vol. 9, Artikel 1354978 Vidare till DOI
Anna Fogelberg Eriksson, Agneta Halvarsson Lundkvist (2024) Att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg: Uppföljning av användning av statsbidrag
Daniel Lundqvist, Cathrine Reineholm, Christian Ståhl, Mattias Hellgren (2024) Occupational health and safety management: managers' organizational conditions and effect on employee well-being International Journal of Workplace Health Management Vidare till DOI
Andreas Wallo, Daniel Lundqvist, Alan Coetzer (2024) Learning-Oriented Leadership in Organizations: An Integrative Review of Qualitative Studies Human Resource Development Review Vidare till DOI
Nina Thorny Stefansdottir, Jeanette Wassar Kirk, Line Vestergaard, Dicte Bjarup Thogersen, Ida Seing, Karsten Vrangbaek, Ove Andersen, Per Nilsen, Tine Tjornhoj-Thomsen, Elin Karlsson (2024) Young adults' perceptions of information on social distancing measures and everyday life during the COVID-19 pandemic in Denmark and Sweden: an interview study International Journal of Adolescence and Youth, Vol. 29, Artikel 2312860 Vidare till DOI
Elin Karlsson, Mattias Hellgren, Jan Sandqvist, Ida Seing, Christian Ståhl (2024) Social Insurance Literacy Among the Sick-listed-A Study of Clients' Comprehension and Self-Rated System Comprehensibility of the Sickness Insurance System Journal of occupational rehabilitation Vidare till DOI
Alan Coetzer, Andreas Wallo (2024) Owner-Managers and Environments of Learning in SMEs Reframing HRM in SMEs: Challenges and Dynamics, s. 77-101 Vidare till DOI
Helene Degerman, Andreas Wallo (2024) Conceptualising learning from resilient performance: A scoping literature review Applied Ergonomics, Vol. 115, Artikel 104165 Vidare till DOI

2023

Christian Ståhl, Marcus Persson (2023) Klimatfrågan är sociologisk Sociologisk forskning, Vol. 60, s. 215-217 Vidare till DOI
Daniel Persson-Thunqvist, Maria Gustavsson, Agneta Halvarsson Lundqvist (2023) The Role of VET in a Green Transition of Industry: A literature review International Journal for Research in Vocational Education and Training, Vol. 10, s. 361-382 Vidare till DOI

Kontakt

Avdelningschef, proprefekt

Forskningsledare                             

Studierektor Pedagogik

Studierektor Sociologi                                       

Studierektor Beteendevetenskaplig grundkurs

Studierektor Ledning och strategiskt personalarbete

Studierektor Human Resources kandidat  

Studierektor Human Resources master     

Administration

Medarbetare

Konferens

Organisation