Avdelningen för pedagogik och sociologi (APS)

Arbetslivet innebär både glädje och utmaningar för många människor. Vid avdelningen för pedagogik och sociologi utbildar vi framtidens personalvetare men även personer som med fördjupade kunskaper inom pedagogik och sociologi kan ta sig an framtida arbets(livs)- och samhällsfrågor. Vår forskning bidrar med kunskaper om de betingelser och förutsättningar, t ex lärande, innovationsförmåga, ledarskap, jämställdhet, arbetsförhållanden, hälsa, mm som bidrar till ett hållbart arbete och arbetsliv. 

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Forskningsprojekt
Visa/dölj innehåll

Utbildning
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll

Medarbetare
Visa/dölj innehåll