Undervisning

HT22
Arbetsrätt (702G10)
Arbetsrätt (747G49)
Civilrätt II (702G03)
Kredit- och exekutionsrätt (747G52)
Kredit- och exekutionsrätt (747G94)

VT23
Handelsrätt (747G47)
Handelsrätt (747G84)
Fördjupad speciell avtalsrätt (702G14)
Affärsrätt (TEAE13)
Immaterialrätt (TEAE20)
Intellectual Property Rights (747G85)

Organisation