Fotografi av Karin Ackerholm

Karin Ackerholm

Koordinator

Innovationsrådgivare på Internationaliserings-, forskningsstöd- och samverkansavdelningen (IFSA).

Innovationsrådgivare

I min roll som innovationsrådgivare arbetar jag för att stärka forskningens positiva avtryck, med särskilt fokus på hur tillämpning av kunskap och teknik kan lösa samhällsutmaningar och bidra till hållbar utveckling.

Som innovationsrådgivare på LiU Innovation kan jag bidra till med att planera för impact (till exempel bygga en effektkedja för hur er grupp/projektkonstellation ska kunna skapa och säkra impact) eller ge råd kring aktiviteter som bäddar för möjligheter till kommersialisering, samverkan eller annat nyttiggörande. Jag utgår från etablerade arbetssätt inom designmetodik, systemtänkande och tekniktillämpning för genomslag.

I rollen ingår följande arbetsuppgifter:
• Senior projektledare i AI Sweden (som en del av LiUs partnerskap)
• Ansvarig för Samverkansenhetens arbete med hållbart samverkansstöd
• Rådgivning kring idéutveckling, nyttiggörande och impact
• Samordnar rådgivning för studentidéer

Hör av dig för att veta mer!

Samverkansenheten, som är en del av Internationaliserings-, forskningsstöd- och samverkansavdelningen (IFSA), har i uppdrag att bistå forskare, lärare och studenter att skapa nytta och innovation. Vi utvecklar universitetets förmåga att nyttiggöra kunskap genom strategisk samverkan i nära samarbete med det omgivande samhället.

Nyheter

CV

  • Innovation Adviser at LiU Innovation, 2012
  • Design Strategist at inUse Experience AB, 2008
  • Usability Specialist, Fujitsu Services, 2006
  • Research Engineer, Xerox Research Centre Europe, 2006
  • Internship, Xerox Research Centre Europe, 2005
  • M.A. in Cognitive Science with focus on Interaction Design and Complex Systems

Förvandla din idé till verklighet