01 april 2021

I två år har LiU Innovation och människorättsorganisationen Civil Rights Defenders samarbetat kring nya innovationsprocesser. LiU-studenter har haft en central roll i arbetet.

Karin Ackerholm presenterar Globala målen för hållbar utveckling.
Karin Ackerholm och Anna Pettersson Nulu presenterar Globala målen för hållbar utveckling.

– Fokus har varit på social innovation, det vill säga nyskapande sätt att jobba med samhällsutmaningar. Vi har fått nya lärdomar och utvecklat nya arbetssätt tack vare samarbetet, säger Karin Ackerholm, innovationsrådgivare på LiU Innovation.

Kunskap om innovationsprocesser

LiU Innovations program LiU Changemakers har nu integrerats i universitetskursen InGenious. I InGenious-kursen får studenter i tvärvetenskapliga projektgrupper tackla olika slags problem och frågeställningar som presenteras för dem. Myndigheter, företag och organisationer presenterar de utmaningar de står inför i sina respektive organisationer. Studenterna får sedan försöka hitta vägar framåt, och eventuella lösningar, på utmaningarna. Tanken är att studenterna på så sätt ska lära sig mer om innovationsprocesser och samtidigt göra nytta med de idéer och försök till lösningar som de kommer fram till.

Risker för eget och andras liv

LiU Changemakers har öppnat för att Civil Rights Defenders blivit en av organisationerna som deltar med sina utvecklingsbehov. Människorättsorganisationen har verksamhet i ett 30-tal länder världen över, däribland Asien, Afrika, Latinamerika och Balkanregionen. Att arbeta som människorättsaktivist kan innebära risker för både eget och andras liv. De utsätts också ofta för stor press och kan behöva hjälp med förebyggande åtgärder för att undvika utbrändhet och depression.Porträtt av Karin Göransson.Karin Göransson

Självskatta psykisk ohälsa

Karin Göransson läser på programmet Grafisk design och kommunikation. Hon sökte till kursen InGenious för att få ett bredare perspektiv på sin utbildning, lära sig mer om entreprenörskap och fördjupa sin egen yrkesroll.
– I vår projektgrupp landade vi i att jobba med Civil Rights Defenders och människorättskämparnas psykiska hälsa. Vi utarbetade ett koncept, ett slags formulär, där de ska kunna självskatta sin psykiska hälsa. Med stöd av det ska de lättare kunna inse när de har gått över en psykiskt ohållbar gräns och då kunna söka hjälp hos sin organisation, säger Karin Göransson.

Ökad insikt om behov

Porträtt av Wilhelm Hansson.Wilhelm HanssonWilhelm Hansson är en annan av studenterna i Civil Rights Defenders-gruppen. Han läser civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi.
– Vi har inte tagit fram någon färdig produkt och det har inte heller Civil Rights Defenders förväntat sig. Men med vår hjälp har de fått en ökad insikt om behoven av att snabbt identifiera psykisk ohälsa och risk för utbrändhet bland medarbetarna, säger han.

Konceptet som studenterna utarbetat kallas Mindmate. De går nu vidare i arbetet med att utveckla det till en färdig lösning, kanske en app, som människorättsaktivisterna ska kunna använda för att utvärdera sin psykiska hälsa och i tid söka hjälp.

Stort mervärde med blandade grupper

Karin Göransson och Wilhelm Hansson tycker att de fått ut mycket av InGenious-kursen. Inte bara genom att jobba i en projektgrupp där de kommer från olika utbildningar, utan även genom att få uppgifter att arbeta med som kan komma till konkret nytta i människors liv.

– Mervärdet blir så stort när vi studenter kommer in från olika utbildningar med olika kunskaper och synsätt. Det blir en jobbigare arbetsprocess men resultatet blir bättre, säger Wilhelm Hansson.

Viktigt samarbete

Anna Pettersson Nulu har lett arbetet från Civil Rights Defenders sida.

– Samarbeten som det med Linköpings Universitet är otroligt viktiga. Vi arbetar tillsammans med tusentals människorättsförsvarare i några av de svåraste och farligaste områdena i världen. Ett av våra viktigaste uppdrag är att se till att öka deras säkerhet så de kan fortsätta sitt arbete för mänskliga rättigheter. Genom att vi fått möjlighet att presentera utmaningar som människorättsförsvarare ställs inför har studenterna tittat på dem från olika perspektiv och presenterat potentiella lösningar. Det här är en arbetsmodell för innovationsprocesser som vi verkligen tror på och även andra universitet har visat intresse för det arbetssätt vi har utvecklat, säger Anna Pettersson Nulu.

Ökat intresse för sociala innovationer

Både hon och Karin Ackerholm på LiU Innovation ser positivt på en fortsättning av projektet, som finansierats av statliga Vinnova.

– Vi ser ett ökat intresse för sociala innovationer hos våra studenter. De vill bidra till att lösa samhällsproblem kopplade till FN:s globala hållbarhetsmål. Det kan ge stora effekter på samhället, påpekar Karin Ackerholm.

Karin Ackerholm håller en presentation om hållbar innovation. Karin Ackerholm

Kontakt

Relaterat innehåll

Kurser och program i artikeln

Senaste nytt från LiU

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.

Gröna lampor på baksidan av en superdator.

Avtal signerat – superdatorn Arrhenius till Linköping

Värdavtalet mellan NAISS, vid Linköpings universitet, och EuroHPC är signerat. Det innebär att LiU nu officiellt är värd för den europeiska superdatorn Arrhenius som blir en av världens snabbaste datorer.