HR-samordnare vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)

I min roll som HR-samordnare arbetar jag brett inom personaladministration i nära samarbete med institutionens HR-partners.

Jag arbetar bland annat med administrationen kring internationella rekryteringar och deltar även i LiU:s Network for International Staff Support (NISS). Förutom detta är jag ansvarig för följande områden:

  • Amanuensanställningar
  • Registrering av timarvoden
  • Tjänstledigheter och semester
  • Uppföljningar och kontroller
  • IT-konto (backup)
  • Registrator (backup)

Du är välkommen att kontakta mig om du har HR-relaterade frågor som rör institutionen. Jag nås enklast via e-post.

HR-funktionen vid IEIVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll