Fotografi av Karin Blomdahl

Karin Blomdahl

Samordnare

HR-samordnare och samordnare på avdelningen för Fordonssystem

Jag arbetar i huvudsak med följande ansvarsområden:

·         Administration kring rekrytering av amanuenser, forskningsassistenter och doktorander

·         Förlängning av anställningar

·         ISY:s representant i Network for International Staff Support (NISS)

·         Registrator för personalärenden

·         Avdelningsadministrativa uppgifter

Organisation