Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Webbansvarig för MAI:s externa och interna webb
  • Kontoansvarig på MAI
  • Redaktör för institutionens nyhetsbrev
  • Fotografering
  • Programvaruansvarig på MAI

Interna uppdrag

  • MAI:s representant i universitetsgemensamma grupper för webb och kommunikation
  • Ersättare i MAI:s institutionsstyrelse
  • Ersättare i MAI:s lokala samverkansgrupp

Forskning
Visa/dölj innehåll

Institution och avdelning
Visa/dölj innehåll