Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Kontoansvarig och programvaruansvarig på MAI
  • Kontaktperson på MAI för telefoni och beställningar av IT-utrustning och telefoner
  • Redaktör för institutionens nyhetsbrev och interna webbsidor
  • Inrapporteringar i DiVA

Interna uppdrag

  • Ersättare i MAI:s institutionsstyrelse
  • Ersättare i MAI:s lokala samverkansgrupp

Institution och avdelning
Visa/dölj innehåll