Huvudsakliga arbetsuppgifter på MAI

  • kontoadministratör
  • administration av IT-utrustning och telefoner samt beställningar till LiU-IT
  • redaktör för institutionens nyhetsbrev och lokala sidor i intranätet
  • inrapporteringar i DiVA.

Institution och avdelning

Publikationer