Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Samordningsansvarig och redaktör för MAI:s externa webb
  • Kontoadministratör LiU-konton
  • Redaktör för institutionens nyhetsbrev
  • Fotografering

Interna uppdrag

  • Webbansvarig för MAI och representant i universitetsgemensamma grupper för webb och kommunikation
  • Ersättare i MAI:s institutionsstyrelse
  • Ersättare i MAI:s lokala samverkansgrupp
 

Institution och avdelning