Huvudsakliga arbetsuppgifter på Matematiska institutionen (MAI)

  • Samordningsansvarig och redaktör för den interna och externa webben på institutionen
  • Kontoansvarig LiU-ID
  • Redaktör för institutionens nyhetsbrev
  • Fotografering

Interna uppdrag

  • Webbansvarig för MAI och representant i universitetsgemensamma grupper för webb och kommunikation
  • Ersättare i MAI:s institutionsstyrelse
  • Ersättare i MAI:s lokala samverkansgrupp