Fotografi av Karin Ström Lehander

Karin Ström Lehander

Universitetsadjunkt

Universitetsadjunkt och samverkanskoordinator vid Institutionen för kultur och kommunikation.

Konst, kultur och samverkan

Konst, kultur och kommunikation är viktiga områden för mig och därför trivs jag bra på Institutionen för kultur och kommunikation där dessa frågor hör hemma. Jag brinner för att förmedla kunskap och trivs som allra bäst när jag undervisar om konst, kultur, varumärkesbyggande eller immaterialrätt och oavsett om det sker för studenter från filosofiska eller tekniska fakulteten eller för internationella studenter. Jag anser att det är viktigt med nätverksbyggande och kontakter med arbetslivet redan under studietiden och är ansvarig för ett mentorsprojekt för studenter vid Kulturvetarprogrammet.

I min egenskap av samverkanskoordinator för IKK fungerar jag också som kontaktperson för frågor som rör samverkan mellan institutionen och det omgivande samhället. Sedan januari 2017 är jag även utsedd till LiUs kontaktperson för kontakter med Linköpings kommun och LiU-gemensamma projekt som exempelvis Studentmedarbetare-projektet, med flera projekt.

Jag forskar om den svenska symbolisten Tyra Kleen och har hittills skrivit bokkapitel om konstnären och curerat en utställning på Östergötlands museum sommaren 2016 där Tyra Kleens konst ställdes ut i en parallellutställning tillsammans med Elsa Danson Wåghals.

Publikationer

2021

Karin Ström Lehander (2021) Tyra Kleen: Artist and spiritual seeker Approaching Religion, Vol. 11, s. 174-183 Vidare till DOI

2019

Karin Ström Lehander (2019) Ständig sökare: konstnären Tyra Kleens skildringar av lycka Tankar om lycka: några kulturvetenskapliga forskares perspektiv, s. 246-268

2018

Karin Ström Lehander (2018) Tyra Kleen: 1974-03-09--1951-09-17 ; konstnär, författare Svenskt kvinnobiografiskt lexikon
Karin Ström Lehander (2018) Sophia Isberg: kvinna, konstnär och träsnidare : Sophia Isberg (1819-1875) Den glömda konsten: folkkonst i Östergötland, s. 66-75
Karin Ström Lehander (2018) Tyra Kleen och Orienten: "Den andre" gestaltad av Tyra Kleen och andra svenska konstnärer vid förra sekelskiftet Perspektiv på "den andre", s. 140-162

Samverkansuppdrag

Samverkanskoordinator

Kontaktperson för samverkansfrågor vid Institutionen för kultur och kommunikation (IKK)


LiU:s kontaktperson

Kontaktperson vid LiU för kontakter  med Linköpings kommun och LiU-gemensamma projekt som exempelvis Studentmedarbetare-projektet (se artikel nedan), med flera projekt. 

 

Välkommen att kontakta mig,
karin.lehander@liu.se, om du vill veta mer eller diskutera tänkbara samarbeten.