Fotografi av Katarina Berg

Katarina Berg

Universitetslektor

Jag arbetar med specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesi och jag är handledare för studentarbeten på både grund-, avancerad och forskarnivå. Jag är också biträdande avdelningschef för Avdelningen för omvårdnad vid IMH.

Presentation

Jag arbetar huvudsakligen med specialistutbildning för sjuksköterskor med inriktning mot anestesi. Jag arbetar också som handledare för studentarbeten på grund-, avancerad och forskarnivå. Utöver detta är jag biträdande avdelningschef på Avdelningen för omvårdnad, IMH.

Sjuksköterskestudenter övar på Clinicum.

Sedan många år har jag arbetat som kursansvarig för specialistutbildningen inom anestesi men även med olika arbetsuppgifter inom grundutbildning för sjuksköterskor. Jag är också ordförande för en fakultetsövergripande arbetsgrupp för färdighetsträning och simulering på Clinicum, medicinska fakultetens kliniska träningscenter. 

Forskningsinriktningen är olika perspektiv på postoperativ återhämtning efter dagkirurgisk operation samt symtom- och vårdgivarbörda hos personer med KOL och deras närstående. Både kvantitativa och kvalitativa metoder ingår i pågående projekt. För närvarande är jag biträdande handledare till två doktorander. 

Publikationer

2023

Helena Johansson, Carina Berterö, Lise-Lotte Jonasson, Katarina Berg (2023) The experience of caregiver burden when being next of kin to a person with severe chronic obstructive pulmonary disease: A qualitative study Chronic Respiratory Disease, Vol. 20, Artikel 14799731231168897 Vidare till DOI
Arianna Poli, Susanne Kelfve, Katarina Berg, Andreas Motel-Klingebiel (2023) Old-age diversity is underrepresented in digital health research: findings from the evaluation of a mobile phone system for post-operative progress monitoring in Sweden Ageing & Society, Vol. 43, s. 2264-2286 Vidare till DOI
Helena Johansson, Katarina Berg, Lise-Lotte Jonasson, Carina Berterö (2023) Chronic obstructive pulmonary diseases impact on the affected person and next of kin: A mixed methods study Chronic Illness Vidare till DOI

2022

Anna Lindhoff Larsson, Bergthor Björnsson, Bärbel Jung, Olof Hallböök, Karolina Vernmark, Katarina Berg, Per Sandström (2022) Simultaneous or staged resection of synchronous colorectal cancer liver metastases: a 13-year institutional follow-up HPB, Vol. 24, s. 1091-1099 Vidare till DOI

2021

Arianna Poli, Susanne Kelfve, Katarina Berg, Andreas Motel-Klingebiel (2021) (Un)willingness to Participate in Digital Health Research and Self-Ageism

CV

1981   Leg sjuksköterska
1986   Specialistutbildning anestesi och intensivvård
1996   Lärarexamen
1999   Medicine kandidat
2002   Medicine magister
2010   Medicine Licentiat
2012   Medicine doktor

Uppdrag

  • Kursansvarig specialistutbildningen anestesi
  • Ledamot i Programutskottet avancerad nivå
  • Ordförande arbetsgruppen för färdighetsträning och simulering
  • Biträdande avdelningschef avdelningen för omvårdnad
  • Ledamot i bedömargruppen för nationell utvärdering av specialistutbildningar inom anestesisjukvård (UKÄ)
  • Biträdande handledare två doktorander
     

Samverkan

Jag samverkar med Hälsohögskolan i Jönköping i specialistutbildningen anestesi.

Organisation

Aktuella publikationer

2023

Helena Johansson, Carina Berterö, Lise-Lotte Jonasson, Katarina Berg (2023) The experience of caregiver burden when being next of kin to a person with severe chronic obstructive pulmonary disease: A qualitative study Chronic Respiratory Disease, Vol. 20, Artikel 14799731231168897 Vidare till DOI
Arianna Poli, Susanne Kelfve, Katarina Berg, Andreas Motel-Klingebiel (2023) Old-age diversity is underrepresented in digital health research: findings from the evaluation of a mobile phone system for post-operative progress monitoring in Sweden Ageing & Society, Vol. 43, s. 2264-2286 Vidare till DOI
Helena Johansson, Katarina Berg, Lise-Lotte Jonasson, Carina Berterö (2023) Chronic obstructive pulmonary diseases impact on the affected person and next of kin: A mixed methods study Chronic Illness Vidare till DOI