Presentation

Jag arbetar huvudsakligen med specialistutbildning för sjuksköterskor med inriktning mot anestesi. Jag arbetar också som handledare för studentarbeten på grund-, avancerad och forskarnivå. Utöver detta är jag biträdande avdelningschef på Avdelningen för omvårdnad, IMH.

Sjuksköterskestudenter övar på Clinicum.

Sedan många år har jag arbetat som kursansvarig för specialistutbildningen inom anestesi men även med olika arbetsuppgifter inom grundutbildning för sjuksköterskor. Jag är också ordförande för en fakultetsövergripande arbetsgrupp för färdighetsträning och simulering på Clinicum, medicinska fakultetens kliniska träningscenter. 

Forskningsinriktningen är olika perspektiv på postoperativ återhämtning efter dagkirurgisk operation samt symtom- och vårdgivarbörda hos personer med KOL och deras närstående. Både kvantitativa och kvalitativa metoder ingår i pågående projekt. För närvarande är jag biträdande handledare till två doktorander. 

Publikationer

2022

2021

2019

2013

CV

1981   Leg sjuksköterska
1986   Specialistutbildning anestesi och intensivvård
1996   Lärarexamen
1999   Medicine kandidat
2002   Medicine magister
2010   Medicine Licentiat
2012   Medicine doktor

Uppdrag

  • Kursansvarig specialistutbildningen anestesi
  • Ledamot i Programutskottet avancerad nivå
  • Ordförande arbetsgruppen för färdighetsträning och simulering
  • Biträdande avdelningschef avdelningen för omvårdnad
  • Ledamot i bedömargruppen för nationell utvärdering av specialistutbildningar inom anestesisjukvård (UKÄ)
  • Biträdande handledare två doktorander
     

Samverkan

Jag samverkar med Hälsohögskolan i Jönköping i specialistutbildningen anestesi.

Organisation

Aktuella publikationer

2022

2021