Programsamordnare Läkarprogrammet

Mina arbetsuppgifter innebär bland annat:

 • att bidra med administrativ kunskap vid förändringar och planering inom programmet.
 • att delta i programutskottet för läkarprogrammet.
 • att vara behjälpliga och arrangera regionala/nationella/internationella möten och besök vid läkarprogrammet.
 • att stötta programledningen gällande frågor som uppkommer i den dagliga verksamheten från lärare och studenter vilket kan innebära utvecklingsarbete gällande nya rutiner
 • att delta i utvecklingen av digitala bedömningsblanketter för bedömning av VFU.
 • arbeta både självständigt och tillsammans med programledningen i aktuella projekt.
 • att förmedla information, frågeställningar och beslut både till och från programledningen och administratörsgruppen.
 • att förmedla information, frågeställningar och beslut både till och från programledningen och läkarprogrammets funktionärer och lärare.
 • att fungera som ett nära stöd för administratörsgruppens vardagliga arbete.
 • att fungera som stöd för administratörerna när det gäller introduktion av nya system.
 • att stötta administratörsgruppen vid tillfälliga arbetstoppar och/eller tillfälligt bortfall i administratörsgruppen.
 • att vara stöd till studieortsadministratörer
 • att bevaka utvecklingen av nya tidsenliga arbetssätt som underlättar det operativa och administrativa arbetet, samt initiera införandet av lämpliga nya arbetssätt.
 • att kritiskt granska nya administrativa verktyg/system inför införandet.
 • hantering av IKT-ambassadörer på programmet, innehåller tex rekrytering, arvodering och administration av Lisamsida samt samordning av utbildning.

Organisation