Administratör

Terminssekreterare, Läkarprogrammet termin 8. VFU-samordnare, Läkarprogrammet

Mina arbetsuppgifter

Som terminssekreterare ansvarar jag för all administration kring termin 8 på Läkarprogrammet.

I min roll som VFU-samordnare har jag ett övergripande ansvar för att koordinera den verksamhetsförlagda utbildningen inom Läkarprogrammet.

  • Kontakt med studenter och föreläsare
  • Schemaläggning
  • Resultatrapportering i Ladok
  • Ansvara för hemsidor
  • Administrera kursrum i Lisam
  • Samarbete kliniker och ansvariga på regioner och landsting
  • Utveckling av VFU-verktyg
  • Ansvara för informationsflödet rörande VFU
  • Deltar i programutskottet för Läkarprogrammet (PUL)
  • Sammankallande och ansvarig för möten och konferenser