Fotografi av Katarina Kärling

Katarina Kärling

Samordnare

Samordnare för Masterprogrammet i Genetisk Vägledning.
VFU-samordnare Läkarprogrammet.

Presentation

Som samordnare fungerar jag som stöd båda programmens ledning med syfte att optimera deras operativa arbete.

I mitt uppdrag som samordnare för masterprogrammet i Genetisk vägledning ingår:

 • Administrativt stöd till programansvarig och kursansvariga
 • Inventering och Implementering av administrativa system och processer under programmets uppstartsår.
 • Kontakt med studenter samt administration av studentärenden.
 • Administrerar och diarieför studieadministrativa ärenden och beslut.
 • Resultatrapportering i Ladok
 • LISAM-administratör
 • Ombokare i TimeEdit
 • Tentamenshantering (TAL och EXAM)
 • Sekreterare vid programmens möten
 • Retendo-ansvar
 • Sammankallande och ansvarig för möten och konferenser
 • Fakturaansvar
 • Arkivansvar
 • VFU-samordning tillsammans med kursansvarig på programmets VFU-kurs 

I mitt uppdrag som VFU-samordnare på Läkarprogrammet ingår bland annat:

 • Stöd till programmets VFU-ansvarig på programmet
 • Inventering av VFU-platser
 • Stötta personal och studenter gällande praktiska och administrativa frågor i samband med VFU-placering och regionalisering
 • Bidrar aktivt samt utvecklar konkret för funktionen nödvändiga IT-verktyg
 • Bidrar i olika möteskonstallationer

 

Organisation