Bibliotekarie med kunskap om talböcker

Jag arbetar med inköp, tillgängliggörande, support och utvärdering av elektroniska media (e-tidskrifter, e-böcker och databaser).

Jag är också en av bibliotekets kontaktpersoner för studenter med någon form av läsnedsättning, till exempel dyslexi.