Presentation

Resistens mot antibiotika är enligt WHO ett av de största hoten mot folkhälsan. Min forskning handlar om olika perspektiv på infektioner i primärvården och jag är sedan många år involverad både lokalt och nationellt i Stramas arbete med en rationell antibiotikaanvändning. 

Utöver forskning om infektioner är jag involverad i ett flertal projekt med allmänmedicinskt perspektiv bland annat om depression och ångest, barn och ungdomars matvanor och hypertoni. Jag är handledare åt flera doktorander. 

Jag är specialist i allmänmedicin och arbetar i Region Jönköpings län som forskningsledare. Jag handleder även studenter vid Läkarprogrammet och ST-läkare i deras vetenskapliga arbeten.

Ni hittar min avhandling från 2007 här.

Om mig

CV

 • 1991 Läkarexamen
 • 1993 Läkarlegitimation
 • 2000 Specialist i allmänmedicin
 • 2000 Specialistexamen i allmänmedicin
 • 2007 Doktorsexamen i medicinsk vetenskap
 • 2015 Docent i allmänmedicin vid Lunds Universitet
 • 2018 Adjungerad lektor vid Linköpings Universitet

Utbildning

 • Jag är med i Temagrupp Generalist för läkarprogrammet vi d Linköpings Universitet och undervisar på läkarutbildningen. Jag handleder läkarstudenter i deras vetenskapliga arbeten.
 • Jag handleder ST-läkare i deras skriftliga arbete i vetenskaplig metodik.
 • Jag undervisar på forskningskursen ”Vetenskaplig metodik” och är även examinator för kursen.
 • Jag handleder doktorander vid Linköpings- och Lunds Universitet.

Publikationer

2023

2022

Organisation