Presentation

Professor Kjell Simonsson är avdelningschef för avdelningen Mekanik och hållfasthetslära vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.

Publikationer

2022

Forskning

Organisation