Mekanik och Hållfasthetslära (SOLMEK)

Mekanik och hållfasthetslära är en avdelning vid institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Mekanik är ett av de grundläggande ämnena inom fysik och ingenjörskonst. Det behandlar kroppars rörelse och jämvikt. Inom hållfasthetslära studeras deformerbara kroppars beteende under last.

Forskning

Forskningen vid avdelningen för mekanik och hållfasthetslära omfattar teoretiska och numeriska aspekter av kontinuumsmekanik, strukturmekanik, flerkroppsdynamik och termodynamik. Vår forskning är särskilt riktad mot strukturoptimering, biomekanik, strukturintegritet hos luftfarkoster och högtemperaturmekanik.

Utbildning

Vi undervisar i grundläggande hållfasthetslära samt partikel- och stelkroppsmekanik. Vi erbjuder också avancerade kurser inom bland annat kontinuumsmekanik, finita elementmetoder, hållfasthetslära, flerkroppsdynamik, strukturoptimering och biomekanik.

Avdelningschef

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
581 83 Linköping

Besöksadress

Infart 1, Hans Meijers väg
A-huset, ingång 13-19
Campus Valla
Linköping

GPS-koordinater

WGS 84 (lat, lon):
N 58° 24.0548', E 15° 34.6028'
WGS 84 decimal (lat, lon):
58.400913, 15.576714
RT90:
6475328, 1486641
SWEREF99:
6473491, 533707

Studentärenden och allmänna frågor

Forskning vid avdelningen

Vi arbetar vid avdelningen Mekanik och hållfasthetslära

Om institutionen