Mekanik och hållfasthetslära (SOLMEK)

Mekanik och hållfasthetslära är en avdelning vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI). Mekanik är ett av de grundläggande ämnena inom fysik och ingenjörskonst. Det behandlar kroppars rörelse och jämvikt. Inom hållfasthetslära studeras deformerbara kroppars beteende under last.

Utbildning

Vi undervisar i grundläggande hållfasthetslära samt partikel- och stelkroppsmekanik. Vi erbjuder också avancerade kurser inom bland annat kontinuumsmekanik, finita elementmetoder, hållfasthetslära, flerkroppsdynamik, strukturoptimering och biomekanik.

Vill du jobba som assistent?

Avdelningen för mekanik och hållfasthetslära söker studenter som vill arbeta som amanuenser under studietiden. Anmäl intresse till Peter Schmidt, studierektor, peter.schmidt@liu.se

Har du ett examensarbete på gång?

Om du har ett examensarbete på ett företag och behöver handledare och examinator inom mekanik eller hållfasthetslära, hör av dig till Jonas Stålhand, jonas.stalhand@liu.se
 

Forskning

Forskningen vid Avdelningen för mekanik och hållfasthetslära omfattar teoretiska och numeriska aspekter av kontinuumsmekanik, strukturmekanik, flerkroppsdynamik och termodynamik. Vår forskning är särskilt riktad mot strukturoptimering, biomekanik, strukturintegritet hos luftfarkoster och högtemperaturmekanik.

Senaste publikationer

2024

Thomas Lindström, Daniel Nilsson, Kjell Simonsson, Robert Eriksson, Jan-Erik Lundgren, Daniel Leidermark (2024) Constitutive model of an additively manufactured combustor material at high-temperature load conditions Materials at High Temperature Vidare till DOI
Zlatan Kapidzic (2024) Finite element modeling of quasi-static failure of aluminum joints with titanium bolts and liquid shim Engineering Failure Analysis, Vol. 159, Artikel 108083 Vidare till DOI
Daniel Nilsson (2024) A ΔJ approach for nonlinear fatigue crack propagation: Experimental and numerical investigation of a ductile superalloy

Nyheter och kalender

animerad bild på skelett och foto av en skidåkare.

Skidåkning blir till ren mekanik i hans forskning

Hur fungerar en skidåkares rörelser? Vilken teknik är bäst? Biomekanik-forskaren Joakim Holmberg kan följa hur kraften fördelas i varje tag med stavarna.

Fem LiU-projekt finns med på 2023 års IVA-lista.

Forskningen på IEI håller hög standard

Stanford University har nyligen släppt en uppdaterad lista över de två procent mest citerade forskarna globalt, och det är glädjande att notera att återigen finns flera framstående forskare från IEI representerade på listan.

Grafisk illustration.

Flera IEI-forskare bland världens mest citerade

Stanford University har nyligen publicerat en uppdatering av listan över de två procent mest citerade forskarna i världen. Och återigen finns flera forskare på IEI med på listan.

17 maj 2024

Disputation i maskinteknik med inriktning hållfasthetslära: Daniel Nilsson

kl. 10.15 – 12.15 C3, A-huset, Campus Valla, Linköping

Daniel Nilsson, Avdelningen för mekanik och hållfasthetslära, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin avhandling med titeln "A deltaJ approach for non-linear fatigue crack propagation: Experimental and numerical investigation of a ductile superalloy". Handledare är Kjell Simonsson, professor vid Linköpings universitet. Opponent är Johan Ahlström, biträdande professor vid Chalmers. Disputationen är öppen för allmänheten.

Kontakt

Medarbetare

Organisation