Mekanik och Hållfasthetslära (SOLMEK)

Mekanik och hållfasthetslära är en avdelning vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI). Mekanik är ett av de grundläggande ämnena inom fysik och ingenjörskonst. Det behandlar kroppars rörelse och jämvikt. Inom hållfasthetslära studeras deformerbara kroppars beteende under last.

Utbildning

Vi undervisar i grundläggande hållfasthetslära samt partikel- och stelkroppsmekanik. Vi erbjuder också avancerade kurser inom bland annat kontinuumsmekanik, finita elementmetoder, hållfasthetslära, flerkroppsdynamik, strukturoptimering och biomekanik.

Vill du jobba som assistent?

Avdelningen för mekanik och hållfasthetslära söker studenter som vill arbeta som amanuenser under studietiden. Anmäl intresse till Peter Schmidt, studierektor, peter.schmidt@liu.se

Har du ett examensarbete på gång?

Om du har ett examensarbete på ett företag och behöver handledare och examinator inom mekanik eller hållfasthetslära, hör av dig till Stefan Lindström, studierektor, stefan.lindstrom@liu.se
 

Forskning

Forskningen vid Avdelningen för mekanik och hållfasthetslära omfattar teoretiska och numeriska aspekter av kontinuumsmekanik, strukturmekanik, flerkroppsdynamik och termodynamik. Vår forskning är särskilt riktad mot strukturoptimering, biomekanik, strukturintegritet hos luftfarkoster och högtemperaturmekanik.

Senaste publikationer

2018

Henrik Alm Grundström

Trinitas Topology Optimization Tutorial Document

Rapport

Sreedhar Venkatesan, Hariprasad Banglore Hanumantha Raju

Probabilistic Analysis of Brake Noise: A Hierarchical Multi-fidelity Statistical Approach

Studentuppsats (Examensarbete)

Anders Klarbring, Bo Torstenfelt, Ulf Edlund, Peter Schmidt, Kjell Simonsson, H. Ansell

Minimizing crack energy release rate by topology optimization

Ingår i Structural and multidisciplinary optimization (Print)

Artikel i tidskrift

Kontakt

Adress

Besöksadress

Avdelningen för mekanik och hållfasthetslära

Infart 1, Hans Meijers väg
A-huset, ingång 13-19
Campus Valla, Linköping

Postadress

Linköpings universitet
Avdelningen för mekanik och hållfasthetslära
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
581 83 Linköping

Medarbetare

Om institutionen