Mekanik och Hållfasthetslära (SOLMEK)

Mekanik och hållfasthetslära är en avdelning vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI). Mekanik är ett av de grundläggande ämnena inom fysik och ingenjörskonst. Det behandlar kroppars rörelse och jämvikt. Inom hållfasthetslära studeras deformerbara kroppars beteende under last.

UtbildningVisa/dölj innehåll

Vi undervisar i grundläggande hållfasthetslära samt partikel- och stelkroppsmekanik. Vi erbjuder också avancerade kurser inom bland annat kontinuumsmekanik, finita elementmetoder, hållfasthetslära, flerkroppsdynamik, strukturoptimering och biomekanik.

Vill du jobba som assistent?

Avdelningen för mekanik och hållfasthetslära söker studenter som vill arbeta som amanuenser under studietiden. Anmäl intresse till Stefan Lindström, studierektor, stefan.lindstrom@liu.se

Har du ett examensarbete på gång?

Om du har ett examensarbete på ett företag och behöver handledare och examinator inom mekanik eller hållfasthetslära, hör av dig till Stefan Lindström, studierektor, stefan.lindstrom@liu.se
 

ForskningVisa/dölj innehåll

Forskningen vid Avdelningen för mekanik och hållfasthetslära omfattar teoretiska och numeriska aspekter av kontinuumsmekanik, strukturmekanik, flerkroppsdynamik och termodynamik. Vår forskning är särskilt riktad mot strukturoptimering, biomekanik, strukturintegritet hos luftfarkoster och högtemperaturmekanik.

Senaste publikationer

2022

Nyheter och kalenderVisa/dölj innehåll

25 mars 2022

Disputation i hållfasthetslära: Håkan Andersson

kl. 10.15 – 12.00 C3, C-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Håkan Andersson, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling A Co-Simulation Tool Applied to Hydraulic Percussion Units. Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på svenska. Opponent är Pär Jonsén, professor, Luleå tekniska universitet.

Kontakt

Håkan Andersson

KontaktVisa/dölj innehåll

Adress

Besöksadress

Avdelningen för mekanik och hållfasthetslära

Infart 1, Hans Meijers väg
A-huset, ingång 13-19, Campus Valla

Postadress

Linköpings universitet

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Avdelningen för mekanik och hållfasthetslära
581 83 Linköping

MedarbetareVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll