Kristina Danielsson

Gästprofessor

Publikationer

2023

Marina Wernholm, Kristina Danielsson, Andreas Ebbelind, Hanna Palmér, Emelie Patron (2023) Young Pupils' Joint Creation of Multimodal Fairy Tales Using Analogue and Digital Resources Education Sciences, Vol. 13, s. 568-568 Vidare till DOI
Hanna Wanselin, Kristina Danielsson, Susanne Wikman (2023) Meaning-Making in Ecology Education: Analysis of Students' Multimodal Texts Education Sciences, Vol. 13, s. 443-443 Vidare till DOI
Kristina Danielsson, Ewa Bergh Nestlog, Fredrik Jeppsson, Kok-Sing Tang (2023) Analysing interaction in science classrooms: A comparative study of two discourse analysis frameworks Educare, Vol. 1, s. 1-32 Vidare till DOI
Andreas Ebbelind, Hanna Palmér, Kristina Danielsson, Emelie Patron, Marina Wernholm (2023) Förskoleklasselever utforskar kombinatorik genom digitala animeringar Utbildning och Lärande / Education and Learning, Vol. 17 Vidare till DOI
Malin Nilsen, Petra Petersen, Kristina Danielsson (2023) Digital högläsning för flerspråkande i förskolan Utbildning och lärande, Vol. 17 Vidare till DOI