Avdelningen för lärande, estetik och naturvetenskap (LEN)

Avdelningen LEN:s uppdrag är att bedriva utbildning och forskning inom det utbildningsvetenskapliga området, samt utbildning inom språklig kommunikation.

Grundutbildningen vid avdelningen riktar sig mot förskola och skola, en viktig del av välfärdssektorn. Vår forskar- och grundutbildning och våra forskare har etablerade kontakter med fältet.

Utbildning

Fristående kurser och uppdragsverksamhet

LENs kurser handavtryck

LEN:s kurser inom Lärarutbildningen

Här presenteras samtliga kurser som avdelningen LEN ger inom Lärarutbildningen för studenter antagna t o m Vt11.

Forskning vid LEN

Forskarutbildning

Nyheter

Alma Memišević.

Fritidshemmen effektiviserar barnens fritid

Fritidshemmet är inte längre mest en plats för lek och samvaro för barnen. Istället präglas det av nyttotänkande, där personalen försöker nå mätbara mål och barnens egna intressen får mindre betydelse. Det visar en ny doktorsavhandling från LiU.

Forskare interagerar med en social robot.

De undersöker om en robot kan väcka barns läslust

Forskare på Linköpings universitet undersöker om en läsrobot kan öka läslusten hos fjärdeklassare. Det tvärvetenskapliga projektet förenar forskare inom teknik, kognition och pedagogik och genomförs i samverkan med Utbildningskontoret i Norrköping.

Två kvinnor framför en datorskärm.

Att lära sig läsa i en tid av alternativa fakta

Att kunna läsa och skriva text är en förutsättning för att klara skolan och få ett jobb. Men det är inte längre tillräckligt. Det menar forskaren Ulrika Bodén vid Linköpings universitet.

Publikationer

Kontakta oss

Medarbetare

Organisation