Avdelningen för lärande, estetik och naturvetenskap (LEN)

Avdelningen LEN:s uppdrag är att bedriva utbildning och forskning inom det utbildningsvetenskapliga området, samt utbildning inom språklig kommunikation.

Grundutbildningen vid avdelningen riktar sig mot förskola och skola, en viktig del av välfärdssektorn. Vår forskar- och grundutbildning och våra forskare har etablerade kontakter med fältet.

Utbildning Visa/dölj innehåll

Forskning vid LEN Visa/dölj innehåll

Forskarutbildning Visa/dölj innehåll

Nyheter Visa/dölj innehåll

Publikationer Visa/dölj innehåll

2023

2022

Jakob Cromdal, Kirsten Stoewer (2022) Multilingualism Talking with children: handbook of interaction in early childhood education , s. 266-285
Polly Björk-Willen (2022) Belonging Talking with children: handbook of interaction in early childhood education , s. 286-305

Kontakta oss Visa/dölj innehåll

Medarbetare

Organisation Visa/dölj innehåll