Avdelningen för lärande, estetik och naturvetenskap (LEN)

Avdelningen LEN:s uppdrag är att bedriva utbildning och forskning inom det utbildningsvetenskapliga området, samt utbildning inom språklig kommunikation.

Grundutbildningen vid avdelningen riktar sig mot förskola och skola, en viktig del av välfärdssektorn. Vår forskar- och grundutbildning och våra forskare har etablerade kontakter med fältet.

Utbildning
Visa/dölj innehåll

Forskning
Visa/dölj innehåll

Forskarutbildning
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2020

2019

Kontakta oss
Visa/dölj innehåll

Medarbetare

Organisation
Visa/dölj innehåll