Avdelningen för lärande, estetik och naturvetenskap (LEN)

Avdelningen LEN:s uppdrag är att bedriva utbildning och forskning inom det utbildningsvetenskapliga området, samt utbildning inom språklig kommunikation.

Grundutbildningen vid avdelningen riktar sig mot förskola och skola, en viktig del av välfärdssektorn. Vår forskar- och grundutbildning och våra forskare har etablerade kontakter med fältet.

Utbildning

Kompetensutveckling för yrkesverksamma

Forskning vid LEN

Forskarutbildning

Nyheter

Kvinna i trappa.

Den otekniska flickan är en myt

Flickor i årskurs 3 är fulla av självförtroende och intresse för teknik. Ett par år senare har de tappat allt. I sin doktorsavhandling vid Linköpings universitet undersöker Ulrika Sultan orsakerna.

Alma Memišević.

Fritidshemmen effektiviserar barnens fritid

Fritidshemmet är inte längre mest en plats för lek och samvaro för barnen. Istället präglas det av nyttotänkande, där personalen försöker nå mätbara mål och barnens egna intressen får mindre betydelse. Det visar en ny doktorsavhandling från LiU.

Forskare interagerar med en social robot.

De undersöker om en robot kan väcka barns läslust

Forskare på Linköpings universitet undersöker om en läsrobot kan öka läslusten hos fjärdeklassare. Det tvärvetenskapliga projektet förenar forskare inom teknik, kognition och pedagogik och genomförs i samverkan med Utbildningskontoret i Norrköping.

Publikationer

2024

Karin Stolpe (2024) Forskningslitteracitet i praktiken: Lärares motiv till att läsa och använda forskning Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. 29, s. 7-30 Vidare till DOI
Cecilia Lindström, Niklas Pramling, Maria Simonsson (2024) Professionell högläsning i förskolan: förskollärares resonemang om en samtida didaktisering. Nordisk Barnehageforskning, Vol. 21, s. 143-164 Vidare till DOI
Karin Stolpe, Andreas Larsson (2024) (Dis-)continuity between educational levels: Classrooms and materials as prerequisites for technology education Revisioning STEAM education in times of Climate Change
Karin Stolpe (2024) Biology teachers' conceptions about research use for teaching evolution Revisioning STEAM education in times of Climate Change
Peter Igelström, Cornelia Linderoth (2024) Artificiell intelligens: vad vi kan lära av science fiction
Magnus Dahlstedt, Andreas Fejes, Helena Colliander, Nedzad Mesic, Sofia Nordmark, Sofia Nyström, Maria Rydell (2024) Vägar fram Vägar fram? : Den sociala rörlighetens banor i migrationens Sverige
Katarina Sperling, Carl-Johan Stenberg, Cormac Mcgrath, Anna Akerfeldt, Fredrik Heintz, Linnéa Stenliden (2024) In search of artificial intelligence (AI) literacy in teacher education: A scoping review COMPUTERS AND EDUCATION OPEN, Vol. 6, Artikel 100169 Vidare till DOI
Jonas Hallström, Per Norström, Konrad J. Schönborn (2024) Experts' Views on the Role of the 'T' and 'E' in Integrated STEM Education and Implications for Out-of-Field Teaching Locating Technology Education in STEM Teaching and Learning: What Does the ‘T’ Mean in STEM?, s. 237-248 Vidare till DOI

Kontakta oss

Medarbetare

Organisation