Fotografi av Kristina Karlsson

Kristina Karlsson

Registrator

Presentation

  • Arbetar strategiskt och operativt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor på organisations-, grupp- och individnivå för hela LiU.
  • Fungerar som central kontaktperson för medarbetare och studenter som upplever någon form av negativ särbehandling (t.ex. diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling).