Rätts- och ledningsstödsavdelningen (RLA)

Inom Rätts- och ledningsstödsavdelningen arbetar vi med frågor som på ett extra tydligt sätt kan sägas vara lag- och avtalsstyrda för att säkerställa en effektiv och rättssäker drift inom de delar av universitetets verksamhet som berör utbildning, forskning, samverkan och administration.

I avdelningens huvuduppdrag ingår att ansvara för:

  • En övergripande kontakt avseende juridiska frågor
  • Registratur och arkiv
  • Ledningsstöd

Avdelningen är indelad i tre enheter:

  • Dokument- och arkivenheten, tf. enhetschef är Anna Maria Lindberg.
  • Juristenheten, enhetschef är Martin Putsén.
  • Ledningsstödsenheten, enhetschef Maria Swartz

Kontakta oss

Dokument- och arkivenheten

Juristenheten

Ledningsstödsenheten

Adress

Postadress

Linköpings universitet
Rätts- och ledningsstödsavdelningen
581 83 Linköping

Besöksadress

Rätts- och ledningsstödsavdelningen 
D-huset, plan 2 
Campus Valla

Relaterat innehåll