Presentation

Jag är studievägledare för ämneslärarprogrammet och 

KPU (kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare).