Utbildningsvetenskap (UV)

Utbildningsvetenskap vid Linköpings universitet är landets mest kompletta miljö för lärarutbildning. Förutom utbildningar till lärare i förskola, grundskola och gymnasium erbjuder vi också utbildningar till speciallärare, specialpedagog och – som enda universitet eller högskola i landet – folkhögskollärare.

Nyheter

Utbildning, forskning och samverkan

Forskarutbildning

Ett åttiotal forskare och forskarstuderande är verksamma inom Utbildningsvetenskap. Utbildningsvetenskaplig forskning bedrivs även på andra fakulteter.

Till Forskarutbildning

Organisation

Ledning