Utbildningsvetenskap (UV)

Utbildningsvetenskap vid Linköpings universitet är landets mest kompletta miljö för lärarutbildning. Förutom utbildningar till lärare i förskola, grundskola och gymnasium erbjuder vi också utbildningar till speciallärare, specialpedagog, yrkeslärare och – som enda universitet eller högskola i landet – folkhögskollärare.

Till dessa utbildningar är ett antal magister- och masterprogram kopplade, både nationella och internationella, med inriktningar mot pedagogiskt arbete, specialpedagogik, utomhuspedagogik och vuxnas lärande.

Vi bedriver framgångsrik forskning och erbjuder forskarutbildning i pedagogik, pedagogiskt arbete, vuxnas lärande och inom följande ämnesdidaktiska områden: matematikdidaktik, naturvetenskapernas didaktik, teknikens didaktik, SO-ämnenas didaktik, yrkesdidaktik, och svenskämnets och de moderna språkens didaktik.

Vårt mål är att Linköpings universitet skall vara ledande inom både forskning och forskarutbildning på det utbildningsvetenskapliga området.

Ledning
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Fler nyheter från UV

Kalendarium
Visa/dölj innehåll

20 maj 2019

From great to excellent – praktiknära forskning

kl. 10.15 – 12.00 D-huset, Greyhound/Blackbox (D_35:305)

Docent Marie-Helene Zimmerman Nilsson från Högskolan i Halmstad berättar om det regionsövergripande projektet From Great to excellent som syftar till att minska gapet mellan barns/elevers kapacitet och prestation. Projektet har ett unikt forskningsperspektiv som sammanför praktik med teori genom att forskare och lärare samverkar med verksamhetsutveckling runt problemområden som definierats utifrån den egna pågående skolverksamheten. Fyra kommuner deltar i projektet som pågår under fem års tid.

Kontakt

17 oktober 2019

Forum för forskningsbaserad NT-undervisning

17 oktober 2019 kl. 09.00 - 18 oktober 2019 kl. 17.00 Norrköping

Forum för forskningsbaserad NT-undervisning är en konferens för lärare, förskollärare, rektorer, forskare, lärarutbildare m fl som bidrar till att skolans och förskolans undervisning i naturvetenskap och teknik baseras på ämnesdidaktisk forskning.

Kontakt

Utbildning, forskning och samverkan
Visa/dölj innehåll

Forskarutbildning
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll

Post- & besöksadress
Visa/dölj innehåll

Postadress

Kansliet för Utbildningsvetenskap

Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING

Besöksadress

Kansliet för Utbildningsvetenskap

Campus Valla D-huset, ingång 31 a

Interna sidor
Visa/dölj innehåll