Utbildningsvetenskap (UV)

Utbildningsvetenskap vid Linköpings universitet är landets mest kompletta miljö för lärarutbildning. Förutom utbildningar till lärare i förskola, grundskola och gymnasium erbjuder vi också utbildningar till speciallärare, specialpedagog, yrkeslärare och – som enda universitet eller högskola i landet – folkhögskollärare.

Till dessa utbildningar är ett antal magister- och masterprogram kopplade, både nationella och internationella, med inriktningar mot pedagogiskt arbete, specialpedagogik, utomhuspedagogik och vuxnas lärande.

Vi bedriver framgångsrik forskning och erbjuder forskarutbildning i pedagogik, pedagogiskt arbete, vuxnas lärande och inom följande ämnesdidaktiska områden: matematikdidaktik, naturvetenskapernas didaktik, teknikens didaktik, SO-ämnenas didaktik, yrkesdidaktik, och svenskämnets och de moderna språkens didaktik.

Vårt mål är att Linköpings universitet skall vara ledande inom både forskning och forskarutbildning på det utbildningsvetenskapliga området.

Ledning

Organisation

Utbildning

Forskning

Samverkan

Nyheter

Kalender

24 oktober 2023

Populärvetenskapliga veckan 2023

24 oktober 2023 kl. 09.00 - 26 oktober 2023 kl. 14.00 Campus Valla, C-huset

30 oktober 2023

Praktiknära forskning och skola på vetenskaplig grund 2023

kl. 08.30 – 16.00 Digitalt via Zoom

30 november 2023

Forskarutbildningsdag vid Utbildningsvetenskap

kl. 09.15 – 16.00 KO12, Kopparhammaren 2, ingång 14. Campus Norrköping

Post- & besöksadress

Postadress

Kansliet för Utbildningsvetenskap
Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING

Besöksadress

Kansliet för Utbildningsvetenskap
Campus Valla D-huset, ingång 31 a