Utbildningsvetenskap (UV)

Utbildningsvetenskap vid Linköpings universitet är landets mest kompletta miljö för lärarutbildning. Förutom utbildningar till lärare i förskola, grundskola och gymnasium erbjuder vi också utbildningar till speciallärare, specialpedagog, yrkeslärare och – som enda universitet eller högskola i landet – folkhögskollärare.

Till dessa utbildningar är ett antal magister- och masterprogram kopplade, både nationella och internationella, med inriktningar mot pedagogiskt arbete, specialpedagogik, utomhuspedagogik och vuxnas lärande.

Vi bedriver framgångsrik forskning och erbjuder forskarutbildning i pedagogik, pedagogiskt arbete, vuxnas lärande och inom följande ämnesdidaktiska områden: matematikdidaktik, naturvetenskapernas didaktik, teknikens didaktik, SO-ämnenas didaktik, yrkesdidaktik, och svenskämnets och de moderna språkens didaktik.

Vårt mål är att Linköpings universitet skall vara ledande inom både forskning och forskarutbildning på det utbildningsvetenskapliga området.

Ledning

Organisation

Utbildning

Forskning

Samverkan

Nyheter

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.

Hannah Grankvist, utbildningsledare vid Utbildningsvetenskap på LiU.

LiU i samarbete mot lärarbrist i norrländsk glesbygd

Glesbygdskommuner i norr lider stor brist på behöriga lärare. Men från och med i höst erbjuder LiU fristående kurser på distans vid lokala lärcentrum. Målgrupp är de som funderar på läraryrket eller lärare som vill stärka eller bredda sin kompetens.

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Post- & besöksadress

Postadress

Kansliet för Utbildningsvetenskap
Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING

Besöksadress

Kansliet för Utbildningsvetenskap
Campus Valla D-huset, ingång 31 a