Kansliet för utbildningsvetenskap (KFU)

Kansliet för utbildningsvetenskap (kfu):

  • stödjer, samordnar och utvecklar utbildning och forskning
  • utgör genom samlad erfarenhet och sakkunskap ett nav i fakultetens arbete mot olika intressenter 
  • driver tillsammans med verksamheten frågor av strategisk och lagstadgad karaktär.

Ledning

Ekonomi och budget

Grundutbildning och forskning

Internationalisering

Studievägledning

Verksamhetsförlagd utbildning

Samordning

Kommunikation

Programansvariga utbildningsledare

Samordnande programansvarig utbildningsledare

Förskollärarprogrammet 

Grundlärare i fritidshem

Grundlärare i fritidshem erfarenhetsbaserad

Grundlärarprogrammet F-3

Grundlärarprogrammet 4-6

Ämneslärare i årskurs 7-9 och gymnasieskolan

Yrkeslärarprogrammet

Folkhögskollärarprogrammet

Folkhögskollärarprogrammet

Master i pedagogiskt arbete/yngre barns lärande/specialpedagogik

Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (VAL)

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU 60-75 hp)

Vidareutbildning för lärare med utländsk lärarexamen (ULV) och Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU 90 hp)

Speciallärarprogrammet och Specialpedagogprogrammet

Masterprogram i pedagogik för yrkeslärare

Outdoor Environmental Education and Outdoor Life

Adult Learning and Global Change

Fristående kurser

Relaterat innehåll

Nyheter

Lärarutbildningen

Det finns många olika sätt att bli lärare. Oavsett studiebakgrund hittar du en utbildning som passar dig på Linköpings universitet.

Från nyutexminerade till hållbara lärare

Många lärare och förskollärare känner att första året i arbetslivet är utmanande. Skolcheferna i region Östergötland tillsammans med Linköpings universitetet var därför överens om att vi har ett gemensamt ansvar att möta upp detta.

Praktiknära forskning och skola på vetenskaplig grund 2024

I höst  är det dags igen!  Konferensen där du får möjlighet att presentera, diskutera och lyssna till praktiknära forsknings- och utvecklingsprojekt som bedrivs i vår region.