Kansliet för utbildningsvetenskap (KFU)

Kansliet för utbildningsvetenskap (kfu):

  • stödjer, samordnar och utvecklar utbildning och forskning
  • utgör genom samlad erfarenhet och sakkunskap ett nav i fakultetens arbete mot olika intressenter 
  • driver tillsammans med verksamheten frågor av strategisk och lagstadgad karaktär.

LedningVisa/dölj innehåll

Ekonomi och budgetVisa/dölj innehåll

Grundutbildning och forskningVisa/dölj innehåll

InternationaliseringVisa/dölj innehåll

StudievägledningVisa/dölj innehåll

Verksamhetsförlagd utbildningVisa/dölj innehåll

SamordningVisa/dölj innehåll

KommunikationVisa/dölj innehåll

Programansvariga utbildningsledareVisa/dölj innehåll

Grundlärare i fritidshem,  Förskollärarprogrammet och Master i yngre barns lärande

Vidareutbildning för lärare med utländsk lärarexamen (ULV) och Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll