Kansliet för utbildningsvetenskap (KFU)

Ledning

Ekonomi och budget

Grundutbildningsfrågor

Forskning och forskarutbildning

Skolsamverkan

Anställnings- och personalfrågor

Information

Internationalisering

Studie- och karriärvägledning

Samordnande programansvarig utbildningsledare

Verksamhetsförlagd utbildning - VFU

Administration

Organisation