Kansliet för utbildningsvetenskap (KFU)

Kansliet för utbildningsvetenskap (kfu):

  • stödjer, samordnar och utvecklar utbildning och forskning
  • utgör genom samlad erfarenhet och sakkunskap ett nav i fakultetens arbete mot olika intressenter 
  • driver tillsammans med verksamheten frågor av strategisk och lagstadgad karaktär.

Ledning Visa/dölj innehåll

Ekonomi och budget Visa/dölj innehåll

Grundutbildning och forskning Visa/dölj innehåll

Internationalisering Visa/dölj innehåll

Studievägledning Visa/dölj innehåll

Verksamhetsförlagd utbildning Visa/dölj innehåll

Samordning Visa/dölj innehåll

Kommunikation Visa/dölj innehåll

Programansvariga utbildningsledare Visa/dölj innehåll

Vidareutbildning för lärare med utländsk lärarexamen (ULV) och Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU 90 hp)

Relaterat innehåll Visa/dölj innehåll

Nyheter Visa/dölj innehåll