Kansliet för utbildningsvetenskap (KFU)

Kansliet för utbildningsvetenskap (kfu):

  • stödjer, samordnar och utvecklar utbildning och forskning
  • utgör genom samlad erfarenhet och sakkunskap ett nav i fakultetens arbete mot olika intressenter 
  • driver tillsammans med verksamheten frågor av strategisk och lagstadgad karaktär.

Ledning

Ekonomi och budget

Grundutbildning och forskning

Internationalisering

Studievägledning

Verksamhetsförlagd utbildning

Samordning

Kommunikation

Programansvariga utbildningsledare

Vidareutbildning för lärare med utländsk lärarexamen (ULV) och Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU 90 hp)

Relaterat innehåll

Nyheter