Kansliet för utbildningsvetenskap (KFU)

Kansliet för utbildningsvetenskap (kfu):

  • stödjer, samordnar och utvecklar utbildning och forskning
  • utgör genom samlad erfarenhet och sakkunskap ett nav i fakultetens arbete mot olika intressenter 
  • driver tillsammans med verksamheten frågor av strategisk och lagstadgad karaktär.

Ledning
Visa/dölj innehåll

Ekonomi och budget
Visa/dölj innehåll

Grundutbildning och forskning
Visa/dölj innehåll

Internationalisering
Visa/dölj innehåll

Studievägledning
Visa/dölj innehåll

Verksamhetsförlagd utbildning
Visa/dölj innehåll

Administration
Visa/dölj innehåll

Kommunikation
Visa/dölj innehåll

Skolsamverkan
Visa/dölj innehåll

Programansvariga utbildningsledare
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll