Kansliet för utbildningsvetenskap (KFU)

Kansliet för utbildningsvetenskap (kfu):

  • stödjer, samordnar och utvecklar utbildning och forskning
  • utgör genom samlad erfarenhet och sakkunskap ett nav i fakultetens arbete mot olika intressenter 
  • driver tillsammans med verksamheten frågor av strategisk och lagstadgad karaktär.

Ledning

Ekonomi och budget

Grundutbildning och forskning

Internationalisering

Studievägledning

Verksamhetsförlagd utbildning

Samordning

Kommunikation

Programansvariga utbildningsledare

Samordnande programansvarig utbildningsledare

Förskollärarprogrammet 

Grundlärare i fritidshem

Grundlärare i fritidshem erfarenhetsbaserad

Grundlärarprogrammet F-3

Grundlärarprogrammet 4-6

Ämneslärare i årskurs 7-9 och gymnasieskolan

Yrkeslärarprogrammet

Folkhögskollärarprogrammet

Folkhögskollärarprogrammet

Master i pedagogiskt arbete/yngre barns lärande/specialpedagogik

Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (VAL)

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU 60-75 hp)

Vidareutbildning för lärare med utländsk lärarexamen (ULV) och Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU 90 hp)

Speciallärarprogrammet och Specialpedagogprogrammet

Masterprogram i pedagogik för yrkeslärare

Outdoor Environmental Education and Outdoor Life

Adult Learning and Global Change

Fristående kurser

Relaterat innehåll

Nyheter

Kvinnlig pedagog håller anteckningar med ett fokuserat uttryck i en skolmiljö

Praktiknära forskning och skola på vetenskaplig grund 2024

I höst är det åter dags för den populära konferensen som ger dig möjlighet att lyssna till och diskutera praktiknära forsknings- och utvecklingsprojekt från alla sorters skolformer som bedrivs i vår region.

Hon blir ny hedersdoktor: ”Otroligt att få en sådan utmärkelse”

Seetha Murty har i hela sitt yrkesliv arbetat för barn och ungas lärande. Nu blir hon filosofie hedersdoktor vid LiU.– Det är helt otroligt! När du lägger ner ditt hjärta i något och får en sådan utmärkelse, då känns det väldigt bra, säger hon.

Populärvetenskapliga veckan 2024 program fredag 25 oktober

Plats: C-huset, Campus Valla, Linköping Tema för dagens föreläsningar är naturvetenskap, teknik, data och medicin.