Lars Adolfsson

Adjungerad professor

Övre extremitetens skador och sjukdomar

Skador och smärttillstånd i övre extremiteten hör till de vanligaste muskuloskelettala sjukdomstillstånden. Exempelvis ådrar sig omkring 30 000 svenskar årligen en fraktur i handleden och upp emot 20% av befolkningen sägs någon gång under livstiden ha besvärande smärtor i axel eller skuldra.

En del av dessa smärttillstånd är relaterade till skador och åldersrelaterade förändringar i de senor som omger axelleden, den så kallade rotatorkuffen. Förutom att skador och smärtproblem innebär lidande och ibland bestående nedsatt funktion i arm och hand, innebär de också en ekonomisk belastning för sjukvårds- och samhällsekonomi.

Optimal behandling kan ibland bota och många gånger lindra besvären och konsekvenserna av skadorna i sådan grad att återgång till normal funktionsnivå är möjlig för den drabbade. De behandlingar som idag ges är ofta baserade på långvarig erfarenhet och forskning.

För många skador och sjukdomstillstånd saknas emellertid fortfarande högkvalitativ forskning och när et gäller flera av de vanligaste smärttillstånden i armen är kunskaperna om orsaker bristfälliga eller kan ibland saknas helt.

Min forskning har under många år fokuserat på metodutveckling i samband med diagnos och behandling av skador och smärtproblematik engagerande såväl hand och handled som armbåge och axel.

Även nya, tidigare ej beskrivna, behandlingsmetoder har utvecklats och utprovats. Under senare år har detta lett till bildandet av tre forskargrupper. I den ena ingår både ortopeder och sjukgymnaster från Medicinska fakulteten där arbetet koncentrerats kring såväl sjukgymnastisk som kirurgisk behandling av senskador och smärttillstånd i axeln.

I den andra gruppen pågår ett samarbete med handkirurger kring behandling av handledsfrakturer och i den tredje gruppen samarbetar ortopeder från tre olika sjukhus i Sverige tillsammans med danska kollegor kring behandling av armbågsfrakturer med hjälp av olika former av primära ledproteser. Hittills har samarbetet resulterat i ett drygt trettiotal publikationer och fem doktorsavhandlingar.

För närvarande pågår ett tiotal nya projekt som ytterligare kan förfina behandlingsmetoder och därmed sannolikt förbättra behandlingsresultaten.

Publikationer

2024

Lars Adolfsson (2024) What keeps a shoulder stable - Is there an ideal method for anterior stabilisation? SHOULDER & ELBOW, Vol. 16 Vidare till DOI

2023

Anne DETTMER, Marcus Melander, Hanna Björnsson Hallgren, Lars Adolfsson, Bjorn Salomonsson (2023) The Choice of Antibiotic Prophylaxis Influences the Infection Reoperation Rate in Primary Shoulder Arthroplasty: Analysis From the Swedish Shoulder Arthroplasty Register Clinical Orthopaedics and Related Research, Vol. 481, s. 728-734 Vidare till DOI
Knut E. Aagaard, Karl Lunsjo, Lars Adolfsson, Richard Frobell, Hanna Björnsson Hallgren (2023) Factors associated with healing failure after early repair of acute, trauma-related rotator cuff tears Journal of shoulder and elbow surgery, Vol. 32, s. 2074-2081 Vidare till DOI

Om forskningsområdet