Presentation

Globalisering, EU och regional samverkan mellan aktörer i offentlig förvaltning och näringsliv är några av mina forskningsintressen. Förutom min forskning arbetar jag som studierektor och chef för avdelningen för statsvetenskap. Tidigare har jag bland annat forskat om EU och om samverkan mellan organisationer för att hantera komplexa problem.

Globaliseringens utmaningar

Det finns en mängd globala utmaningar, perspektiv och förslag till lösningar. Jag tycker det är särskilt intressant att analysera konflikter och synergier mellan dessa: 

 • Går det att lösa miljöproblem samtidigt som man hjälper u-länderna att få igång sin ekonomiska utveckling? 
 • Är ökad ekonomisk integration ett problem eller en lösning? 
 • Hur kan vi förstå skillnader mellan olika teoretiska perspektiv? 
 • Varför är somliga optimister om globaliseringen, medan andra är pessimister?

Europeiska unionen som aktör

EU är en viktig global aktör. Samtidigt är den europeiska integrationen ett intressant exempel på hur frågor hanteras på en överstatlig nivå. EU börjar likna ett federalt politiskt system där Sverige är en delstat.

Regional samverkan vid samhällsproblem

Komplexa samhällsproblem kräver samverkan över organisationsgränser. Jag har studerat bland annat hur företagsstöd, kompetensutveckling och infrastruktur samordnas av myndigheter och andra. Det är särskilt på regional nivå sådan samverkan sker.

Undervisar om kvalitativa metoder

Nu undervisar jag i kurser om jämförande fallstudier, en metod som används när man gör utvärderingar. Jag har gjort utvärderingsuppdrag åt bland andra OECD, Tillväxtverket och Ratioinstitutet. Tidigare har jag haft en doktorandkurs i effektanalys med kvalitativa metoder. 

Korta fakta
Visa/dölj innehåll

Aktuella uppdrag 

Avdelningschef - avdelningen för statsvetenskap vid Linköpings universitet

Studierektor - avdelningen för statsvetenskap vid Linköpings universitet

Styrelseledamot, Nätverket för Europaforskning i Statsvetenskap (SNES)

Nationell expert, OECD LEED Programme (Local Economic and Employment Development)

Undervisning

 • Internationell politik, Statsvetenskap 1
 • Politiska system i jämförande perspektiv, Statsvetenskap 1
 • Metodkurs 1, fortsättning, Statsvetenskap 2
 • Samhällskunskap för lärarutbildningen
 • Statsvetenskaplig teori och analys
 • Jämförande politisk ekonomi
 • The politics and economics of international relations
 • Methods and research design
 • International environmental management

Gästforskare

 • Vrije Universiteit Byssel, Belgien, februari 2015
 • Boston University, Boston, USA, februari 2011
 • Indiana University, Bloomington, USA, februari 2007
 • University of Pittsburgh, USA, augusti-december 2005 
 • University of North Carolina, Chapel Hill, USA, maj-juni 1997
 • Universiteit Twente, Enschede, Nederländerna, juni-juli 1995
 • University of California, Berkeley, maj-juni 1994

Forskning
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll