Som anställd adj. universitetsadjunkt vid Malmstens Linköpings universitet och studerande vid KTH Arkitekturskolan, jobbar jag i gränslandet mellan möbelkultur och arkitektur. 

Detta innebär att tänka och arbeta i alla skalor från träslagsbestämning, mikroskopi, ytbehandling och detaljlösningar på den lilla skalan till husbygge och stadsplanerings i stort samt med hela tidsaxeln av dåtid, nutid och framtid i bakhuvudet.

Genom att vara bunden till två akademiska institutioner med “teknik och konst” som ledord får jag ta del av och dela med mig om insikter och kunskap om hållbar samhällsplanering i alla skalor. Frågorna som tangerar mitt fält är många, men ämnen som genomsyrar mitt dagliga arbete är framförallt möbelkonservering, kulturvården, teknisk ritning och 3D-modellering samt digital produktion inom både arkitektur och möbelkultur.

Sociala medierVisa/dölj innehåll

Facebook Malmstens Linköpings universitet
Instagram: malmstens_liu

ForskningVisa/dölj innehåll

Den intelligenta plankan

10% anställning för att arbeta med sam- och framtidsscenariot i forskningsprojektet Den intelligenta plankan – 1000 år av open-source, stöd av The Kamprad Family Foundation for Entrepreneurship, Research & Charity. Projektledare prof. Andreas Nobel vid Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI), Malmstens.

Digital front och teknik

Projektledare för ett pedagogiskt utvecklingsarbete vid Linköpings Tekniska Högskola: DIGITAL FRONT OCH TEKNIK – ett pedagogiskt språng för digital kommunikation, produktion och  dokumentation. Status - “pending” - inväntar svar från PUG-gruppen

 

UtbildningVisa/dölj innehåll

Jag undervisar på samtliga tre program vid Malmstens Linköpings Universitet: möbeldesign, möbelsnickeri och möbeltapetsering. 

Jag har tidigare även varit programansvarig och lärare på möbelkonserveringsprogrammet. För närvarande har jag deltidsanställning på 30% som adjungerande universitetsadjunkt.

 • TCM039 Introduktionskurs Malmstens Linköpings universitet — tillsammans med prof. Johan Knutsson introduceras Malmstens och dess plats i den akademiska världen, introduktion till akademiska studier som vilar på vetenskaplig och konstnärlig grund med fokus på hantverk och design, samordning av inledande workshops, studieresa till alma mater i Linköping.
 • TCM007 Introduktionskurs i CAD — undervisning i 3D programmet SolidWorks, kursansvarig, handledare.
 • TCM 003 Möbelmaterial och tillverkningstekniker — föreläsning och workshop om ytbehandlingsmetoder.
 • TCM041 Kunskapsproduktion — intro- och inspirationsföreläsning tillsammans med ansvarige lärare och studierektor Alessandra di Pisa.
 • TCM053 Möbeldesign I —handledning i AutoCad, uppmätningsövning av en valfri historisk möbelförlaga, 2D tekniks möbelritning och projektionsprinciper. Granskning av ritningar, plottrig av ritningar och muntlig feedback till studenterna.
 • TCM054 Möbelsnickeri I — handledning i AutoCad, uppmätningsövning, 2D tekniks möbelritning och projektionsprinciper. Granskning av ritningar, plottrig av ritningar och muntlig feedback till studenterna.
 • TCM066 Möbeltapetsering V — föreläsningar och teknikövningar för att rusta möbeltapetserare med förståelse för komplexiteten i att vid konserveringen, restaureringen eller rekonstruktionen av en möbels tapetserararbete väga historisk, teknisk och tidsmässig hänsyn mot kravet på funktionsduglighet. Workshop om för möbeltapetserare användbara konserverings- och restaureringsmetoder från möbelkonservatorns verktygslåda.

 

Korta faktaVisa/dölj innehåll

Medlemskap i föreningar och nätverk 

 • Ordinarie medlem i Nordiska Konservatorsförbundet
 • Suppleant i NKF:s Sverige styrelse med uppdrag att undersöka möjlighet att ge “konservator” ett skyddat yrkestitel och hålla om frågan om möbelkonserveringens framtid i Sverige
 • Syrelsemedlem i Märta, Gunnar och Arvid Bothéns stiftelse - delar ut stipendier till ordinarie medlemmar i NKF-S. Syftet med stiftelsen är att främja en god yrkesutbildning av yrkesutövare som arbetar med konservering och restaurering av konst, kulturhistoriska och naturhistoriska föremål
 • Styrelseledamot och kommunikatör i föreningen Malmstens Alumni - organiserar för närvarande ett internationellt symposium “Woodworking Tools & Techniques - Past, Present & Future” som äger rum i Stockholm i september 2020
 • Medlem i Sveriges Arkitekter
 

CV

 • 2017 – 2022 Kungl. Tekniska högskolan Arkitekturskolan (300 ETCS), studerande vid arkitekturprogram
 • 2015 – 2016 Kungl. Konsthögskolan Mejan Arc (60 ETCS), påbyggnadskurs i restaureringskonst med temat museum och iscensättning.
 • 2012 – 2015 Malmstens Linköpings Universitet (180 ETCS), möbelkonservering
 • 2006 – 2010 Estlands Konstakademi Restaureringsskolan (180 ETCS), studies in cultural heritage protection and conservation, föremålskonservering.

Publikationer

 • Mälsåker Revisited: Museum och Iscensättning: Kungl Konsthögskolan. Restaureringskonst 2015-2016. Källa: DiVA
 • Dokumentation av möbler i Vasarummet på Rydboholm slott: Vård och preventiv konservering i en autentisk miljö, 2015. Källa: DiVA
 • Experience in Furniture Art Gained Overseas, 2015. Källa: tidskrift Renovatum
 • Risk Management and Cultural Heritage: conference review, 2014. Källa: e-conservation.org

OrganisationVisa/dölj innehåll