Projektledare och internkommunikatör

Jag jobbar 50% på Tekniska fakulteten där jag främst arbetar med olika evenemang inom studentrekrytering. Resterande 50% finns jag på Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) där jag främst jobbar med internkommunikationen.

Nyheter