Jag jobbar främst med intern och extern kommunikation, med huvudansvar för den interna informationen på institutionen. 

Mina arbetsuppgifter innefattar:

  • Webbsamordning på institutionen
  • Webbredaktör för IFM
  • Redaktör för InForMationsbladet, IFMs veckovisa nyhetsmail
  • Personalfotografering på IFM
  • Redaktör för informationsskärmar på IFM
  • Strategiskt arbete med IFMs interna och externa kommunikation
  • Kontoansvar för IFM (LiU-ID)