Presentation

Jag är del av universitetsbibliotekets team för undervisning som riktar sig till Medicinska fakultetens studenter.

Inom  Undervisningsteam MedFak ansvarar vi för genomförande och utveckling av undervisning och handledning i informationssökning, värdering av information, samt referenshantering och antiplagiering.

Vårt mål är att utrusta varje student vid Medicinska fakulteten med verktyg för gedigen informationssökning inom medicin, vård och hälsa!