Fotografi av Lena Thunell

Lena Thunell

Avdelningschef, Forskningskoordinator

Jag är föreståndare för Biobanksfaciliteten (BBF) som är ett samarbete mellan Medicinska Fakulteten och Region Östergötland. Mitt mål är att underlätta forskning på biobanksprov genom att erbjuda råd och stöd om säker provhantering och förvaring.

Presentation

Jag arbetar med utveckling av biobanksinfrastruktur för insamling, förvaring och uttag av biobanksprov.

Huvuddelen av min tid ägnar jag åt rådgivning om start av nya studier med provsamlingar, inklusive provhantering (s k sjukvårdsintegrerad biobankning, SIB), märkning och förvaring i fryshotell.SIB omfattar elektronisk remiss, alikvotering av prov via robot, spårbarhet i LIMS av preanalytiska faktorer och tidsstämpel på de olika leden i provets väg från arm till frys.

Förutom stöd till lokala studier samverkar vi med andra biobanksverksamheter i landet för att underlätta för studier som planerar insamling vid flera sjukhus. Vi samverkar även med andra forskningsstödjande enheter inom LiU/RÖ såsom Regionalt Biobankscentrum, Diagnostikcentrum och Forum Östergötland.

Nätverk/CV

Nätverk/Uppdrag

Biobank Sverige / Nationellt Biobanksråd – Arbetsutskott 2 Operativ biobanksservice

 

CV

  • Magisterexamen i Kemi
  • Doktorsavhandling Medicinsk Cellbiologi 
  • Forskningsområde Molekylär genetik och tumörbiologi

Relaterade länkar