Biobanksfaciliteten (BBF)

Biobanksfaciliteten (BBF) är ett samarbete mellan Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet och Region Östergötland. Målet är att organisera hanteringen, säkerställa och garantera kvaliteten av biobanksprov med tillhörande information i syfte att stärka och underlätta forskning och utveckling.

Biobanksfaciliteten erbjuder ett säkert omhändertagande av provsamlingar, såväl nya som befintliga, inklusive kvalitetskontrollerad fysisk förvaring (så kallat fryshotell)Stora fryshotellet, BBFI Stora fryshotellet finns goda förvaringslösningar. Foto: Peter Karlsson / Svarteld samt elektronisk dokumentation med säker spårbarhet.

BBF:s verksamhet bedrivs enligt riktlinjer som tagits fram och vidareutvecklas inom ramen för nationell samverkan. Personalen består av föreståndare, kvalitetsansvarig och frysansvarig med mångårig erfarenhet av hantering av biobanksprov i forskningsmiljö.

Kopplat till verksamheten finns en styrgrupp med representanter från akademi och hälso- och sjukvård.

Vi samverkar med motsvarande biobanksenheter inom sjukvårdsregionen och inom Sverige för att underlätta för studier som planerar provsamlingar som inkluderar patienter från flera landsting/regioner.

För mer information se under ”Tjänster” nedan.

 

Definitioner/ordlista

  • Ett biobanksprov är ett prov som kan kopplas till en specifik provgivare och som är taget för antingen vård, diagnostik och behandling, och sparas längre tid än två månader eller är taget för forskningsändamål, då det definieras som ett biobanksprov oavsett förvaringstid.
  • En provsamling är en samling prov med minst en gemensam egenskap. Det kan t ex vara prov som ingår i ett forskningsprojekt och som definieras i ansökan till EPN.
  • Den enskilda provsamlingen tillhör en biobank som förvaltas av en organisatorisk enhet under huvudmannen (till exempel RÖ). En biobank kan innehålla en eller oftast flera provsamlingar.
  • Provsamlingsansvarig/huvudansvarig forskare eller prövare; är den person som är huvudsökande till EPN för ett forskningsprojekt.
  • Biobanksansvarig är den person som biobankshuvudmannen har utsett att ansvara för biobanken och att se till att biobankslagen följs med avseende på till exempel spårbarhet av prov.
  • Genom ett biobanksavtal signerat av biobanksansvarig och provsamlingsansvarig regleras till exempel dispositionsrätt av prov, det vill säga rätt att använda prov under viss tid och för angivet syfte.

Se även Ordlista hos Biobank Sverige

Tjänster

Önskar du hjälp i samband med provinsamling och biobankning?

För råd gällande provvolymer eller provtyper kontakta Biobanksfaciliteten (BBF) biobank@liu.se eller Laboratoriemedicin sjukhus/klinisk kemi StudierKlinKemiDC@regionostergotland.se. Båda verksamheterna hjälper er med provhantering enligt överenskommelse och har vid behov gemensamma rådgivningsmöten. BBF erbjuder även provlagring och etiketter för märkning av rör. Laboratoriemedicin sjukhus utför också analyser av prov i batch. Kontakta någon av dessa verksamheter om du behöver råd eller stöd inom operativ biobankning.

För råd kring forskningspersonsinformation inför ansökan om etikprövning, kontakta Regionalt Biobankscentrum BiobankOstergotland@regionostergotland.se. De hjälper dig också med framtagande av biobanksavtal och MTA.

Tjänster

Senaste nytt

Provsamlingar publicerade i ”COVID-19 Data Portal SWEDEN” underlättar forskning om covid-19

Att tillgängliggöra provsamlingar i biobanker för forskning och dela data är en förutsättning för att påskynda forskningen om covid-19 med syfte att mildra effekterna av viruset, utveckla behandlingar och vaccin samt öka beredskapen för framtida pandemier. Biobank Sverige och SciLifeLab lanserar därför ett nationellt provsamlingsregister med information om biobanker samt provsamlingar med prov relaterade till covid-19.

Se vidare nyheter:

Provsamlingar publicerade i Covid-19 Data Portal Sweden underlättar forskning om Covid-19

Database on COVID-19 sample collections and biobanks launched

Webbaserad guide underlättar för alla som vill forska på biobanksprov

Biobank Sverige tillhandahåller en webbaserad guide, som är tillgänglig för alla som behöver ansöka om tillgång till prov för forskning från svenska biobanker. Guidens innehåll och utformning har skett i samarbete med representanter från universitet, regioner och Läkemedelsindustriföreningen för att möta upp de behov som finns hos de verksamheter som behöver ansöka om prov och förstå det svenska biobankslandskapet.

Läs mer på Biobank Sverige

Emma Ridell, forskningskoordinator på biobanken på Campus US, öppnar en av frysarna.

Forskning tar in på fryshotell

De tjocka handskarna ska skydda mot 150 minusgrader i biobankens fryshotell på Campus US i Linköping. Forskningskoordinatorn Emma Ridell tar på sig dem, och öppnar frysen.

Kontakt

Adress

Fotografi av Biobanksfaciliteten

Biobanksfaciliteten

  • Ingång 50, plan 10, Campus US
Fotografi av Stora Fryshotellet

Stora Fryshotellet

  • Ingång 50, plan 9, Campus US

Postadress

Biobanksfaciliteten
Linköpings universitet, Campus US, 581 85 Linköping

Samverkan

Protokoll

Dokument

Biobanksfaciliteten i media