Biobanksfaciliteten (BBF)

Biobanksfaciliteten (BBF) är ett samarbete mellan Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet och Region Östergötland. Målet är att organisera hanteringen, säkerställa och garantera kvaliteten av biobanksprov med tillhörande information i syfte att stärka och underlätta forskning och utveckling.

Biobanksfaciliteten erbjuder ett säkert omhändertagande av provsamlingar, såväl nya som befintliga, inklusive kvalitetskontrollerad fysisk förvaring (så kallat fryshotell)Stora fryshotellet, BBFI Stora fryshotellet finns goda förvaringslösningar.Foto: Peter Karlsson / Svarteld samt elektronisk dokumentation med säker spårbarhet. 

BBF:s verksamhet bedrivs enligt riktlinjer som tagits fram och vidareutvecklas inom ramen för nationell samverkan. Personalen består av föreståndare, kvalitetsansvarig och frysansvarig med mångårig erfarenhet av hantering av biobanksprov i forskningsmiljö. 

Kopplat till verksamheten finns en styrgrupp med representanter från akademi och hälso- och sjukvård. 

Vi samverkar med motsvarande biobanksenheter inom sjukvårdsregionen och inom Sverige för att underlätta för studier som planerar provsamlingar som inkluderar patienter från flera landsting/regioner.

För mer information se under "Tjänster" nedan.

 

Definitioner/ordlista

  • Ett biobanksprov är ett prov som kan kopplas till en specifik provgivare och som är taget för antingen vård, diagnostik och behandling, och sparas längre tid än två månader eller är taget för forskningsändamål, då det definieras som ett biobanksprov oavsett förvaringstid.
  • En provsamling är en samling prov med minst en gemensam egenskap. Det kan t ex vara prov som ingår i ett forskningsprojekt och som definieras i ansökan till EPN.
  • Den enskilda provsamlingen tillhör en biobank som förvaltas av en organisatorisk enhet under huvudmannen (till exempel RÖ). En biobank kan innehålla en eller oftast flera provsamlingar.
  • Provsamlingsansvarig/huvudansvarig forskare eller prövare; är den person som är huvudsökande till EPN för ett forskningsprojekt.
  • Biobanksansvarig är den person som biobankshuvudmannen har utsett att ansvara för biobanken och att se till att biobankslagen följs med avseende på till exempel spårbarhet av prov.
  • Genom ett biobanksavtal signerat av biobanksansvarig och provsamlingsansvarig regleras till exempel dispositionsrätt av prov, det vill säga rätt att använda prov under viss tid och för angivet syfte.

Se även Ordlista på www.biobanksverige.se

Tjänster Visa/dölj innehåll

Senaste nytt Visa/dölj innehåll

Anmälan är nu öppen till Nordic Biobank Conference

Current trends and challenges in the Nordic countries", 8–10 March 2022 in Gothenburg, Sweden. The conference is jointly organized by the Nordic countries, comprised of Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden.Registration and abstract submission will open September 1.

More info on https://biobanksverige.se/nbc/

Provsamlingar publicerade i ”COVID-19 Data Portal SWEDEN” underlättar forskning om covid-19

Att tillgängliggöra provsamlingar i biobanker för forskning och dela data är en förutsättning för att påskynda forskningen om covid-19 med syfte att mildra effekterna av viruset, utveckla behandlingar och vaccin samt öka beredskapen för framtida pandemier. Biobank Sverige och SciLifeLab lanserar därför ett nationellt provsamlingsregister med information om biobanker samt provsamlingar med prov relaterade till covid-19.

Se vidare nyheter: 
https://biobanksverige.se/provsamlingar-publicerade-i-covid-19-data-portal-sweden-underlattar-forskning-om-covid-19/
https://www.scilifelab.se/news/database-on-covid-19-sample-collections-and-biobanks-launched

Ny webbaserad guide ska underlätta för alla som vill forska på biobanksprov

Nu lanserar Biobank Sverige en mer lättnavigerad och informativ webbaserad guide tillgänglig för alla som behöver ansöka om tillgång till prov för forskning från svenska biobanker. Guidens innehåll och utformning har skett i samarbete med representanter från universitet, regioner och Läkemedelsindustriföreningen för att möta upp de behov som finns hos de verksamheter som behöver ansöka om prov och förstå det svenska biobankslandskapet. Läs mer på Biobank Sverige.  

Biobank Sverige - månadens forskarporträtt från LiU

Nu finns ett nytt forskarporträtt ute i Biobank Sveriges serie med forskarporträtt. Denna gång presenteras Margareta Kristenson, professor emerita vid HMV, som studerar hur livsvillkor och psykosociala faktorer påverkar risken för hjärtinfarkt. Under 2020 kommer totalt tolv forskare att presenteras. Till porträttet.


Kontakt Visa/dölj innehåll

Adress Visa/dölj innehåll

Samverkan Visa/dölj innehåll

Protokoll Visa/dölj innehåll

Dokument Visa/dölj innehåll

Biobanksfaciliteten i media Visa/dölj innehåll