Biobanksfaciliteten (BBF)

Biobanksfaciliteten (BBF) är ett samarbete mellan Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet och Region Östergötland. Målet är att organisera hanteringen, säkerställa och garantera kvaliteten av biobanksprov med tillhörande information i syfte att stärka och underlätta forskning och utveckling.

Biobanksfaciliteten erbjuder ett säkert omhändertagande av provsamlingar, såväl nya som befintliga, inklusive kvalitetskontrollerad fysisk förvaring (så kallat fryshotell)Stora fryshotellet, BBFI Stora fryshotellet finns goda förvaringslösningar.Foto: Peter Karlsson / Svarteld samt elektronisk dokumentation med säker spårbarhet. 

BBF:s verksamhet bedrivs enligt riktlinjer som tagits fram och vidareutvecklas inom ramen för nationell samverkan. Personalen består av föreståndare, kvalitetsansvarig och frysansvarig med mångårig erfarenhet av hantering av biobanksprov i forskningsmiljö. 

Kopplat till verksamheten finns en styrgrupp med representanter från akademi och hälso- och sjukvård. 

Vi samverkar med motsvarande biobanksenheter inom sjukvårdsregionen och inom Sverige för att underlätta för studier som planerar provsamlingar som inkluderar patienter från flera landsting/regioner.

För mer information se under "Tjänster" nedan.

 

Definitioner/ordlista

  • Ett biobanksprov är ett prov som kan kopplas till en specifik provgivare och som är taget för antingen vård, diagnostik och behandling, och sparas längre tid än två månader eller är taget för forskningsändamål, då det definieras som ett biobanksprov oavsett förvaringstid.
  • En provsamling är en samling prov med minst en gemensam egenskap. Det kan t ex vara prov som ingår i ett forskningsprojekt och som definieras i ansökan till EPN.
  • Den enskilda provsamlingen tillhör en biobank som förvaltas av en organisatorisk enhet under huvudmannen (till exempel RÖ). En biobank kan innehålla en eller oftast flera provsamlingar.
  • Provsamlingsansvarig/huvudansvarig forskare eller prövare; är den person som är huvudsökande till EPN för ett forskningsprojekt.
  • Biobanksansvarig är den person som biobankshuvudmannen har utsett att ansvara för biobanken och att se till att biobankslagen följs med avseende på till exempel spårbarhet av prov.
  • Genom ett biobanksavtal signerat av biobanksansvarig och provsamlingsansvarig regleras till exempel dispositionsrätt av prov, det vill säga rätt att använda prov under viss tid och för angivet syfte.

Se även Ordlista på www.biobanksverige.se

TjänsterVisa/dölj innehåll

Senaste nyttVisa/dölj innehåll

Vi på Biobanksfaciliteten vill önska er alla en riktigt härlig sommar!

 

Så här i semestertider har vi lägre bemanning än vanligt, men ni som har prov för långtidsförvaring i BBF:s fryshotell anmäler precis som vanligt behov av tillträde för in/utplock eller inventering ett par dagar i förväg, så löser vi detta. Vi nås enklast via vår funktionsmailadressbiobank@liu.se. Frysarnas larm bevakas naturligtvis hela tiden, 24-7 som vanligt!

 

Sommaren brukar ju vara en period när många forskare städar sina frysar. Vi vill därför påminna er om att vi nu också erbjuder förvaring av prov i -150°C frysar, så passa på att fördela era celler i separata askar och förvara back-up prov hos oss! Vi har också ett lager av udda metall-rack för -80°C frysboxar som vi fått i samband med lokalbyten vid olika kliniker, så om någon har behov av sådana rack så skänker vi gärna dessa vidare! All info om oss finner ni påwww.liu.se/biobank.

 

MVH

Emma, Veronika, Lena & Vian på BBF

 

Save-the-date Nordic Biobank Conference

Current trends and challenges in the Nordic countries", 8–10 March 2022 in Gothenburg, Sweden. The conference is jointly organized by the Nordic countries, comprised of Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden.Registration and abstract submission will open September 1.

More info on https://biobanksverige.se/nbc/

Provsamlingar publicerade i ”COVID-19 Data Portal SWEDEN” underlättar forskning om covid-19

Att tillgängliggöra provsamlingar i biobanker för forskning och dela data är en förutsättning för att påskynda forskningen om covid-19 med syfte att mildra effekterna av viruset, utveckla behandlingar och vaccin samt öka beredskapen för framtida pandemier. Biobank Sverige och SciLifeLab lanserar därför ett nationellt provsamlingsregister med information om biobanker samt provsamlingar med prov relaterade till covid-19.

Se vidare nyheter: 
https://biobanksverige.se/provsamlingar-publicerade-i-covid-19-data-portal-sweden-underlattar-forskning-om-covid-19/
https://www.scilifelab.se/news/database-on-covid-19-sample-collections-and-biobanks-launched

Ny webbaserad guide ska underlätta för alla som vill forska på biobanksprov

Nu lanserar Biobank Sverige en mer lättnavigerad och informativ webbaserad guide tillgänglig för alla som behöver ansöka om tillgång till prov för forskning från svenska biobanker. Guidens innehåll och utformning har skett i samarbete med representanter från universitet, regioner och Läkemedelsindustriföreningen för att möta upp de behov som finns hos de verksamheter som behöver ansöka om prov och förstå det svenska biobankslandskapet. Läs mer på Biobank Sverige.

Anpassningar pga distansläge

Med anledning av LiUs distansläge och bidrag till att minska smittspridning av coronaviruset, har vi på BBF gjort justeringar i vårt arbetssätt. Vi kommer inte ha personal på plats lika många dagar som vanligt. Ni som har prov för långtidsförvaring i BBF:s fryshotell är ju redan nu vana vid att anmäla behov av tillträde för in/utplock och inventering ett par dagar i förväg, så vi hoppas att detta inte kommer att påverka er nämnvärt. Om ni planerar att arbeta med prov ni förvarar hos oss så ber vi er kontakta oss i förväg, och ev se över om ni har möjlighet till tillfällig förvaring i frys i era egna lokaler. Vi nås enklast via vår funktionsmailadress biobank@liu.se. Frysarnas larm bevakas naturligtvis hela tiden, 24-7 som vanligt!

Biobank Sverige - månadens forskarporträtt från LiU

Nu finns ett nytt forskarporträtt ute i Biobank Sveriges serie med forskarporträtt. Denna gång presenteras Margareta Kristenson, professor emerita vid HMV, som studerar hur livsvillkor och psykosociala faktorer påverkar risken för hjärtinfarkt. Under 2020 kommer totalt tolv forskare att presenteras. Till porträttet.

Forskningsprover tillgängliga från MONICA-kohorten

Omkring 15 000 serumprover från MONICA-kohorten, en longitudinell populationsdatabas för forskning om diabetes och hjärtkärlsjukdomar, finns utplockade och tillgängliga till lägre kostnad. För mer info. ladda hem nedan pdf.

Företrädare för Biobank Sverige skriver debattartikel i DN

Nuvarande biobankslag är föråldrad och hindrar viktig medicinsk forskning. Det säger företrädare för Biobank Sverige med bland annat Johan D. Söderholm och Mats Ulfendahl i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Läs debattartikeln

Biobank Sverige är det nya namnet på den utökade nationella samverkan inom biobanksområdet. 

Namnbytet från Nationella Biobanksrådet (NBR) är ett led i det fördjupade samarbetet mellan landsting/regioner och universitet med medicinsk fakultet samt med näringslivets branschorganisationer. Läs mer på www.biobanksverige.se

KontaktVisa/dölj innehåll

AdressVisa/dölj innehåll

Fotografi av Biobanksfaciliteten

Biobanksfaciliteten

  • Ingång 50, plan 10, Campus US
Fotografi av Stora Fryshotellet

Stora Fryshotellet

  • Ingång 50, plan 9, Campus US

Postadress

Biobanksfaciliteten

Linköpings universitet, Campus US, 581 85 Linköping

SamverkanVisa/dölj innehåll

ProtokollVisa/dölj innehåll

DokumentVisa/dölj innehåll

Biobanksfaciliteten i mediaVisa/dölj innehåll