Presentation

  • Ansvarig arkivsamordnare på IFM
  • Ansvarig samordnare för IFMs forskarutbildning
  • Registrator inom IFMs forskarutbildning