Fotografi av Lena Strömbäck

Lena Strömbäck

Forskningskoordinator

Som forskningskoordinator arbetar jag med att göra IT-resurser tillgängliga för forskningen men också mer strategiskt med frågor om behov av framtida stöd.

Forskningskoordinator med fokus på IT-frågor

Min roll är att hjälpa till med frågor om allt från programvaror och datahantering till mer tekniktunga forskningsområden med specialbehov. En del av arbetet är att identifiera framtida behov som kan underlätta för forskare. Ett annat mål är att knyta ihop olika forskningsgruppers behov och sätta dem i kontakt med varandra, för att bidra till förbättrat resursutnyttjande och kunskapsöverföring.

Exempel på frågor som jag arbetar med:

  • System för hantering av olika typer av data i forskningsprojekt
  • Behov av teknikstöd i labbmiljöer
  • Rådgivning vid införande av nya tekniska system
  • Resursplanering och tekniska frågor i samband med ansökningar.

Jag nås via: forskningsstod-it@liu.se

Tidigare arbete och akademiska meriter

Jag disputerade inom Databehandling inom Naturligt språk vid Institutionen för datavetenskap (IDA) på Linköpings universitet 1997. Därefter har jag arbetat som universitetslektor inom området databaser och Bioinformatik och blev docent 2008. Från 2011 har jag arbetat på SMHI som forskningskoordinator och enhetschef på deras forskningsavdelning där IT-frågor ofta var i fokus för arbetet.

Publikationer

2021

Karin André, Linn Järnberg, Åsa Gerger Swartling, Peter Berg, David Segersson, Jorge H. Amorim, Lena Strömbäck (2021) Assessing the Quality of Knowledge for Adaptation: Experiences From Co-designing Climate Services in Sweden Frontiers in Climate, Vol. 3, Artikel 636069 Vidare till DOI

2019

Lena Strömbäck, Charlotta Pers, Johan Strömqvist, Göran Lindström, Jens Gustavsson (2019) A web based analysis and scenario tool for eutrophication of inland waters for Sweden and Europe Environmental Modelling & Software, Vol. 111, s. 259-267 Vidare till DOI

2018

Jorge Humberto Amorim, Christian Asker, Danijel Belusic, Ana Carvalho, Magnuz Engardt, Lars Gidhagen, Yeshewatesfa Hundecha, Heiner Körnich, Petter Lind, Esbjörn Olsson, Jonas Olsson, David Segersson, Lena Strömbäck, Paul Joe, Alexander Baklanov (2018) Integrated Urban Services for European cities: the Stockholm case WMO Bulletin, Vol. 67, s. 33-40

2015

Michelle T. H. van Vliet, Chantal Donnelly, Lena Strömbäck, Réne Capell, Fulco Ludwig (2015) European scale climate information services for water use sectors Journal of Hydrology, Vol. 528, s. 503-513 Vidare till DOI

2013

Lena Strömbäck, Berit Arheimer, Göran Lindström, Chantal Donnelly, David Gustafsson (2013) The Importance of Open Data and Software for Large Scale Hydrological Modelling Open water Journal, Vol. 2, Artikel 32