Fotografi av Linnea Tengvall

Linnea Tengvall

Universitetsadjunkt

Jag undervisar i nationalekonomi.

Presentation

Nationalekonomi handlar om samhället och hur vi hushåller med knappa resurser – genom att undervisa i nationalekonomi får jag möjlighet att sprida en förståelse för ämnet samtidigt som jag får träffa studenter som kommer vara med och förändra dagens samhälle. Att undervisa är därför en utmaning men en utmaning som jag gladligen antar varje dag.

Undervisning

 • Marknadsekonomins grunder
 • Matematiska metoder i nationalekonomi
 • Finansiell ekonomi
 • Kredit och valutamarknaden i ett internationellt perspektiv
 • Internationell ekonomi
 • Introduktion till nationalekonomi
 • Mikroekonom
 • Ekonomisk Politik
 • Nationalekonomi för ämneslärare

Akademiska meriter

 • Ekonomie Masterexamen Nationalekonomi, Linköpings universitet, 2013
 • Politices Kandidatprogrammet, Huvudområde: Nationalekonomi, Linköpings universitet, 2011
 • Organisation