Fotografi av Linda Uhrbom

Linda Uhrbom

Samordnare

Utbildningssamordnare inom LiU Uppdragsutbildning.

Presentation

Jag arbetar som utbildningssamordnare på Uppdragsutbildnings-enheten, där vi verkar som en stödfunktion vid uppdragsutbildning.

Arbetet innebär att samordna utbildningarna så att LiU Uppdragsutbildning kan fungera som kursvärd. Mina uppgifter är att kommunicera med och vara ett stöd till projektledare, kurs- och programansvariga. Jag tar även hand om deltagarna och har löpande kontakt med dem under kursens gång och sköter allt från anmälan, upprop till övrig kursadministration.