Uppdragsutbildning

En akademi för yrkesverksamma

LiU erbjuder uppdragsutbildning för yrkesverksamma som behöver kompetensutveckling. Utbildningarna utgår från den allra senaste forskningen samtidigt som erfarenhetsutbyte och praktiska utmaningar står i fokus. Genom uppdragsutbildning ges yrkesverksamma en möjlighet till livslångt lärande!

LiU Uppdragsutbildning finns till både för dig som är anställd och behöver spetsa din kompetens och för dig som är arbetsgivare och vill stärka din verksamhet med ny kunskap. Flera av våra utbildningar är färdigdesignade och öppna för anmälan för enskilda anställda eller ett mindre team. För att du enkelt ska kunna hitta utbildningen för dig, ditt företag eller organisation finns LiU:s utbud av kompetensutveckling indelat i ett antal profilområden nedan.

Har din organisation behov av specifik kompetens? Då kan LiU hjälpa dig att utforma en skräddarsydd utbildning som svarar upp mot de krav, behov och önskemål som finns i just din organisation. Välj om utbildningen ska genomföras på våra campus, i din organisation eller online, och om utbildningen ska ge högskolepoäng.

Kontakta oss på uppdragsutbildning@liu.se för att diskutera utbildning för yrkesverksamma!

Aktuella utbildningar

Alla våra utbildningar

Deltagare berättar

My Kronqvist

AI och Chat GPT för svensklärare

Läraren Sofia Zollner har under hösten 2023 gått första omgången av LiU:s uppdragsutbildning "Skrivundervisningens utmaningar: metoder, bedömning och Chat GPT". Utbildningen ger svensklärare på gymnasiet chansen att kompetensutveckla sig inom skrivundervisning med LiU:s forskare och samtidigt få diskutera AI och ChatGPT inom skolan med lärarkollegor från andra skolor.

Stor satsning på utbildningar för digital kompetens

Korta Vägen - en snabbare väg in på arbetsmarknaden

FAQ - om LiU:s kompetensutveckling för yrkesverksamma

Vad är uppdragsutbildning?

Uppdragsutbildning är kompetensutveckling för yrkesverksamma. Arbetsgivare som vill stärka sin verksamhet med ny kunskap, eller organisationer som vill ge arbetssökande en möjlighet till kompetensutveckling kan göra det genom att köpa uppdragsutbildning hos oss på LiU. Alla våra utbildningar kopplar samman den senaste forskningen med praktisk kunskap inom just er organisation.

 

Linköpings universitet erbjuder både färdigdesignade utbildningar och skräddarsydda utbildningar som vi designar efter era önskemål. I vissa fall kan en uppdragsgivare köpa uppdragsutbildning där kursdeltagaren läser tillsammans med studenter en ordinarie, anslagsfinansierad utbildning, så kallad samläsning.

Vem beställer utbildningen?

Uppdragsgivaren måste vara en juridisk person, till exempel ett företag eller en organisation. Det kan alltså inte vara en privatperson som beställer uppdragsutbildning. 

Vem får delta i utbildningen?

Det är beställaren av uppdragsutbildningen, oftast arbetsgivaren, som utser kursdeltagarna.

Behöver deltagaren ha läst på högskola eller universitet tidigare för att få gå en uppdragsutbildning?

Generellt sett så behöver du inte ha studerat på högskola eller universitet för att kunna gå en uppdragsutbildning, eftersom det är uppdragsgivaren som utser deltagare. Däremot kan det finnas kurser som kräver att du har förkunskaper, som du till exempel tillägnat dig genom tidigare studier. Det framgår i sådana fall tydligt i kursens beskrivning här på webben.

Varför anlita Linköpings universitet?

  • Hos oss får du utbildning som vilar på vetenskaplig grund och håller hög kvalitet.
  • Vi kan skräddarsy utbildningar utifrån dina behov.
  • Vi strävar efter att vara flexibla när det gäller plats, tid, innehåll och upplägg.
  • Vissa av våra utbildningar ger högskolepoäng.
  • Deltagare i våra uppdragsutbildningar får möjlighet att bygga nätverk.
  • Det är enkelt att kontakta oss, påbörja en dialog via uppdragsutbildning@liu.se

Kontakta oss

Kontakta oss

uppdragsutbildning@liu.se

Besöksadress

Hus Zenit, Campus Valla

Postadress

Linköpings universitet
LiU Uppdragsutbildning
581 83 Linköping