Uppdragsutbildning

En akademi för yrkesverksamma

Linköpings universitet erbjuder uppdragsutbildning till arbetsgivare som vill stärka sin verksamhet med ny kunskap, eller organisationer som vill ge arbetssökande möjlighet till kompetensutveckling. Vi ger yrkesverksamma möjlighet till livslångt lärande! Våra erfarna forskare och lärare ger utbildningar som håller hög kvalitet.

Vi ger akademisk uppdragsutbildning inom många vetenskapliga områden. För att du enkelt ska kunna hitta exempel på sådant som kan vara aktuellt för dig, ditt företag eller organisation, delar vi in utbildningarna i ett antal profilområden.

Är du ute efter något annat? Vi hjälper dig att analysera ditt behov och ta fram en utbildning som passar. Vi vill att du ska känna dig trygg med att köpa vår uppdragsutbildning, som vilar på vetenskaplig grund och baseras på aktuell forskning. Kontakta oss på uppdragsutbildning@liu.se.

Aktuella utbildningar

Alla våra utbildningar

Nya uppdragsutbildningar för svensklärare

Korta Vägen - en snabbare väg in på arbetsmarknaden

FAQ - om LiU:s kompetensutveckling för yrkesverksamma

Vad är uppdragsutbildning?

Uppdragsutbildning är kompetensutveckling för yrkesverksamma. Arbetsgivare som vill stärka sin verksamhet med ny kunskap, eller organisationer som vill ge arbetssökande en möjlighet till kompetensutveckling kan göra det genom att köpa uppdragsutbildning hos oss på LiU. Alla våra utbildningar kopplar samman den senaste forskningen med praktisk kunskap inom just er organisation.

 

Linköpings universitet erbjuder både färdigdesignade utbildningar och skräddarsydda utbildningar som vi designar efter era önskemål. I vissa fall kan en uppdragsgivare köpa uppdragsutbildning där kursdeltagaren läser tillsammans med studenter en ordinarie, anslagsfinansierad utbildning, så kallad samläsning.

Vem beställer utbildningen?

Uppdragsgivaren måste vara en juridisk person, till exempel ett företag eller en organisation. Det kan alltså inte vara en privatperson som beställer uppdragsutbildning. 

Vem får delta i utbildningen?

Det är beställaren av uppdragsutbildningen, oftast arbetsgivaren, som utser kursdeltagarna.

Behöver deltagaren ha läst på högskola eller universitet tidigare för att få gå en uppdragsutbildning?

Generellt sett så behöver du inte ha studerat på högskola eller universitet för att kunna gå en uppdragsutbildning, eftersom det är uppdragsgivaren som utser deltagare. Däremot kan det finnas kurser som kräver att du har förkunskaper, som du till exempel tillägnat dig genom tidigare studier. Det framgår i sådana fall tydligt i kursens beskrivning här på webben.

Varför anlita Linköpings universitet?

  • Hos oss får du utbildning som vilar på vetenskaplig grund och håller hög kvalitet.
  • Vi kan skräddarsy utbildningar utifrån dina behov.
  • Vi strävar efter att vara flexibla när det gäller plats, tid, innehåll och upplägg.
  • Vissa av våra utbildningar ger högskolepoäng.
  • Deltagare i våra uppdragsutbildningar får möjlighet att bygga nätverk.
  • Det är enkelt att kontakta oss, påbörja en dialog via uppdragsutbildning@liu.se

Kontakta oss