Fotografi av Lisa Dobrosch

Lisa Dobrosch

Koordinator

Jag arbetar som internationell koordinator vid BKV och stödjer internationella medarbetare och stipendiater innan och efter ankomst till LiU. Jag är även koordinator för Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM).

Koordinator vid BKV

Arbetsuppgifter

  • Kontaktperson för internationella medarbetare och stipendiater vid BKV
  • Ansvarig för stipendieutlysning och -hantering
  • WCMM koordinator

 

Organisation